maandag, 13 oktober 2014


Uit het evangelie volgens Lucas
5, 31-32


Jezus sprak :

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig,
maar wie ziek is wel; Ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars
aan te sporen een nieuw leven te beginnen.’

6 opmerkingen:

 1. Heer
  aan het begin van deze nieuwe dag mogen we tot u bidden :
  maak ons bewust van onze ziekten en zonden
  elk moment vandaag dat we onz' ogen opslaan in de verkeerde richting
  maak ons bewust elk moment dat we iets zeggen vanuit een slechte gewoonte
  maak ons bewust, Heer, dat het niet de anderen zijn die moeten veranderen
  maar dat wij het zelf zijn die in de verkeerde richting kijken en spreken
  Zegen ons Heer
  elk moment dat we bewust bewust worden, dat we verschieten van de spiegel
  elk moment dat ons geweten ons wakker maakt
  dat een innerlijk stemmetje ons roept
  laat ons dan zo nederig zijn, heer, om onze houding te veranderen
  ja durven erkennen en toegeven dat we slechte gewoonten hebben
  en ons durven bekeren, en gehoor geven aan u, onze dokter
  Dank u, Heer, omdat Gij voor ons gekomen zijt
  Dank u, omdat we vandaag met u een nieuw leven beginnen :-)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. een ZEER MOOI gebed !!!

   hier kan ik alleen maar zeggen: AMEN.

   Verwijderen
  2. Vertrek ook eens vanuit een ander standpunt. Wij zijn geliefde kinderen van de Vader. Geen dienaars, maar vrienden, zegt Jezus. En Hij voegt eraan toe: het heeft de Vader behaagd u het koninkrijk te schenken. Wij zijn koningskinderen! We dragen een hoge adel in ons. Het is nergens voor nodig (of nuttig) onszelf altijd maar te kleineren en te minachten. Het feit dat we tezelfdertijd zondaars en zwakke mensen zijn, doet van het bovenstaande niets af. Te veel mensen (christenen) lopen gebukt onder een verkeerd zelfbeeld (en dus verkeerd Godsbeeld). Als je voor de spiegel staat, verschiet dan, ja, maar dan van het feit dat je mooi en geliefd bent in de ogen van God! En begin dan je dag met blijdschap en zachte moed.

   Verwijderen
 2. Want, mijn vriend, als men vast is het altijd het beste om af te zien van slechtheid. Dat is beter dan zich van brood en water te ontzien, beter dan “de nek buigen als een haak en zich bedekken met zakken en as”, zoals Jesaja dat zegt (58,5). Eigenlijk als de mens afziet van brood, water of welke voeding dan ook, als hij zich bedekt met een zak en met as en als hij zich vernedert, dan is hij geliefd, mooi en aanvaard. Nog meer aanvaard is het, als hij zichzelf vernedert, als hij zich “ontdoet van de kettingen” van slechtheid en als hij “de verbinding met het bedrog” verbreekt. Dan zal “het licht zich verspreiden als de zon en zijn gerechtigheid loopt voor hem uit. Hij is als de groene olijfboom, als een bron waaruit het water niet stopt met stromen” (Jes 58,6v)

  H. Afraat, (?- rond 345), monnik en bisschop bij Mossoel

  BeantwoordenVerwijderen
 3. 'Ja',

  U bent hét teken,

  een beter kon God ons niet geven:

  Hij gaf zichzelf,

  Bron van Liefde die nooit opdroogt,

  Licht dat onze duisternis verdrijft,

  Zelfgave tot het uiterste toe.

  'Ja',

  ik wil geloven in U,

  maar kom mijn kleine geloof te hulp.

  'Ja',

  ik wil mij bekeren,

  wees het licht in mijn duisternis,

  wees de heiligheid in mij.



  Ik kijk naar U

  op het kruis,

  lang…

  zo lang dat mijn ogen ervan tranen…

  Ik kijk naar dat teken van schande

  dat omhoog geheven werd

  en zo een teken van Liefde werd,

  het nieuwe verbond tussen hemel en aarde.

  En ik verlang niets liever

  dit teken te dragen,

  U te dragen

  in heel kleine dingen:

  ik maak bewust het kruisteken,

  in herinnering aan dat kruisje van mijn doopsel in U:

  U bent bij mij,

  U beschermt mij,

  wij delen sinds die dag

  elkaars lief en leed.

  Ik draag een kruisje rond mijn hals:

  ik wil getuigen van U:

  'Hier is Iemand die veel groter is

  dan welk teken ook.'

  Ik zoek U in het sacrament

  U bént het sacrament

  dat naar me toekomt

  want voor U is geen hindernis te groot:

  dan begint U te werken aan en in mij,

  dan vormt U mij om

  omdat het uw grote verlangen is

  dat ik beeld van U zou worden,

  dat ook ik een teken zou worden,

  - een kleintje maar, dat is genoeg -

  een teken van Gods liefde

  voor de mensen die rond me leven.

  Een teken waardoor zij

  zouden geloven in U.

  Als ik ook maar één iemand

  tot U kon brengen…

  'Ja',

  mijn Jezus,

  ik belijd mijn geloof in U

  en zet vandaag één stap:

  ik keer me weer een beetje meer

  naar U.

  Maak mij tot een teken,

  zo'n kleintje, als Jona.

  Ik geef U mijn ja,

  ik geef me over aan U…

  Iny Driessens

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Altijd weer mag ik bij de Heer herbeginnen, herkansen.
  Jezus, oneindig is uw geduld met mij.
  Telkens zoekt Hij mij weer op met uw Woord van liefde en vergevingsgezindheid.
  Gij bemind mij en wil mij genezen van de zonde.
  Aan mij, mij van mijn zondigheid bewust te zijn en het Hem aan te bieden.

  BeantwoordenVerwijderen