Deze blog gaat eruit

Lieve mensen,

deze blog gaat er eerstdaags uit. Op de website van het Dagelijks Bijbelcitaat kan je alle citaten (met afbeeldingen) vinden in een archief.

De blog 'van Woord naar leven' blijft wel bestaan.

Alle Goeds,

kris

woensdag, 6 mei 2015Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 3, 14
 

Kleed u in de liefde,
dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

dinsdag, 5 mei 2015
Uit de brief van Paulus aan de Romeinen, 8, 38-39
 

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,
engelen noch machten noch krachten,

heden noch toekomst, hoogte noch diepte,
of wat er ook maar in de schepping is,

ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die Hij ons gegeven heeft
in Christus Jezus,
onze Heer.

maandag, 4 mei 2015Uit de brief van Jakobus 2, 26

Zoals het lichaam dood is zonder de ziel,
zo is ook geloof zonder daden dood.

zondag, 3 mei 2015Uit het evangelie volgens Johannes 15, 8

 

Jezus zei :
'Blijf in mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan
de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen.
Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.'

zaterdag, 2 mei 2015Uit het boek Spreuken 20, 22

Zeg niet: 'Ik zal dat kwaad vergelden',
wacht op de Heer, Hij zal je helpen.

vrijdag, 1 mei 2015Uit het evangelie volgens Johannes 14, 6a
Jezus zei :
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’

donderdag, 30 april 2015Uit het boek Psalmen 105, 3b

 

Wees blij van hart, u die de Heer zoekt.

woensdag, 29 april 2015Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 13


Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen,
maar dien elkaar in liefde.

dinsdag, 28 april 2015Uit de Handelingen van de Apostelen
17, 28a
 

Paulus sprak :
'In God leven wij, bewegen wij en zijn wij.'

maandag, 27 april 2015Uit de profeet Jesaja
40, 11
 

Als een herder weidt de Heer zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
Hij koestert ze, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

zondag, 26 april 2015Uit het evangelie volgens Johannes
10, 11
 

Jezus sprak :
'Ik ben de goede herder.
Een goede herder geeft zijn leven
voor de schapen.'

zaterdag, 25 april 2015Uit het evangelie volgens Marcus
16, 15
 

Jezus sprak :
'Trek heel de wereld rond en maak aan
ieder schepsel het goede nieuws bekend.'

vrijdag, 24 april 2015Uit het evangelie volgens Marcus
11, 25
 

Jezus sprak :
'Wanneer je staat te bidden en je hebt een
ander iets te verwijten, vergeef hem dan,
opdat ook jullie Vader in de hemel jullie
je misstappen vergeeft.'

donderdag, 23 april 2015Uit het boek Spreuken
14, 26
 

Ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen,
het biedt je kinderen een schuilplaats.

woensdag, 22 april 2015Uit het boek Spreuken
31, 8
 

Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.

maandag, 21 april 2015Uit het evangelie volgens Johannes
6, 35
 

'Ik ben het brood dat leven geeft', zei Jezus.
‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.'

maandag, 20 april 2015Uit het boek Psalmen
84, 


Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de Heer.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.

zondag, 19 april 2015Uit de eerste brief van Johannes
2, 4-5a
 

Wie zegt: 'Ik ken God', maar zich niet
aan zijn geboden houdt, is een leugenaar;
de waarheid is niet in hem.
In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn
liefde ten volle werkelijkheid geworden.


zaterdag, 18 april 2015Uit het boek Psalmen
86, 1


Hoor mij, Heer, en antwoord mij,
ik ben verzwakt en arm.