maandag, 21 april 2015Uit het evangelie volgens Johannes
6, 35
 

'Ik ben het brood dat leven geeft', zei Jezus.
‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.'

4 opmerkingen:

 1. Heer, jou meer toelaten in mijn leven
  en jou steeds betrekken bij wat ik doe
  zal mij dragen in alles
  en ik zal honger noch dorst hebben

  BeantwoordenVerwijderen
 2. God, ik wil U loven
  nu ik aanwezig ben
  waar U bent,aanwezig onder uw volk.
  Wij kunnen Uw daden zien
  die U verwezenlijkt hebt onder ons.
  Wij willen bij U horen.
  Wij zijn dankbaar, dat U ons hier samenbracht.
  U die ons geroepen hebt,
  wilt U ons handelen zijn.
  U wilt met ons zijn.
  Heer, wij gedenken Uw wonderen
  die U,
  ten gunste van ons mensen verricht.
  Als wij angstig zijn'neemt U onze angst op U,
  zodat wij vrijmoedig
  durven verder gaan.

  U weet wat ons diepste tekort is.
  U, bent aandachtig.
  Wij mochten Uw daadkracht ervaren.
  U schenkt ons vaste grond.
  Wij mogen gegrondvest zijn In Uw bestaan
  -U leid mijn bestaan

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Jezus, Gij zijt mijn leven en kracht.
  Gij zijt bron van eeuwig leven.
  Gij zijt mijn voedsel, zonder U is er geen leven.
  Alleen vanuit U kan ik de kracht ontvangen getuige te zijn van Uw Woord.
  Door Uw Geest wekt Gij mij op tot nieuw leven.
  Dagelijks voedt Gij mij door Uzelf in de Eucharistie.
  Gij lest mijn honger en dorst.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ons leven omvormen tot gebed.


  (Een kruisteken makend op het voorhoofd).


  “Heer, geef me alsjeblief, de wijsheid, het onderscheidingsvermogen en de kennis van de Heilige Geest en laat mij de glorie van de Heer bekend maken. Amen.”


  (Een kruisteken makend op de ogen).


  “Heer, bescherm ons alsjeblief, tegen het zondigen met de ogen en laat ons onze geestelijke ogen openen en onderscheidingsvermogen hebben. Amen.”


  (Een kruisteken makend op de mond).


  “Heer, alsjeblief, zegen mijn mond zodat ik mijn tong met meer wijsheid moge controleren en mij ervan onthouden kwaad te spreken van anderen en maak dat mijn tong steeds de Heer moge prijzen. Amen.”


  (Een kruisteken makend op de oren).


  “Heer, alsjeblief, laat ons niet de instrumenten van de duivels van de verdeeldheid worden door verkeerd te horen met als gevolg vals te verspreiden en laat ons steeds waakzaam blijven en help ons juist te horen en het goede te verspreiden. Amen.”


  (Een kruisteken makend op de borst).


  “Heer, reinig alsjeblief onze harten, zodat onze harten de plaats mogen zijn waar onze Heer zal verblijf houden. Amen.”

  BeantwoordenVerwijderen