maandag, 20 oktober 2014


Uit het boek Psalmen
10, 3a


De mens zonder God prijst wat hij najaagt.

11 opmerkingen:

 1. De mens die god gevonden heeft, betaalt geen fortuinen meer voor nieuwe schatten
  Hij drijft de prijs niet op en streeft geen winst na ten koste van de ander

  BeantwoordenVerwijderen
 2. waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn, zei Jezus
  waar het hart van vol is loopt de mond van over, zegden onze grootouders
  Matteus 6 : 19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel... 24 Niemand kan twee heren dienen

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dank u voor de leestip vandaag : Een kort en krachtig en inspirerend filmke !
  http://www.youtube.com/watch?v=JPFJ4nK46Rs

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het gaat niet om de zorg van aardse, tijdelijke zaken.
  Mijn enige zorg Heer, moet zijn om mijn hemels heil, de waakzaamheid voor mijn zieleheil.
  Heilig leven!
  Gij hebt mij bevrijd van de zonde die leidde naar de eeuwige dood.
  Gij hebt mij door uw lijden en sterven het ware leven gegeven.
  Bij mijn geboorte schonk Gij mij het aardse vergankelijk leven,
  nog getekend door de erfzonde en de dood,
  door mijn doopsel werd ik door U bevrijdt,
  opgenomen in uw leven die mij goddelijk leven schenkt,
  onvergankelijk leven.
  Het ligt aan mij zo te leven dat ik eenmaal thuis mag komen bij U, herboren tot het eeuwige leven.
  Dank U Heer, om de genade van mijn leven in U, het ware leven, een rijkdom dat blijft tot in eeuwigheid.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik zou zeggen: het gaat OOK om de zorg voor het aardse (dat ons is toevertrouwd en waarvoor we verantwoording zullen moeten afleggen). Niet VAN de wereld, zegt Jezus, maar wel IN de wereld. Het is juist in die materiële en tijdelijke context dat we ons christen zijn moeten beleven. Waar zouden we het anders doen?!

   Verwijderen
  2. Beste anoniem
   eigenlijk geef ik jou ook gelijk
   ik had duidelijker kunnen zijn.
   ik denk meer aan het niet opgaan in die aardse zorg
   dat 'dat' alleen maar telt en we onze zorg voor het eeuwige uit het oog verliezen. zo wel IN de wereld maar niet VAN de wereld zijn!
   dank U

   Verwijderen
 5. Eén van de mensen die diep nagedacht heeft over de rol, plaats en invloed van geld in ons leven was Moeder Teresa. Zij zei: `Door het contact met geld verliest men het contact met God.' Deze bijzondere vrouw liet niet alleen in haar woorden blijken dat geld en God op gespannen voet met elkaar staan, ook haar leven en werk zijn daar ondubbelzinnige getuigen van. Zij en haar ordeleden hebben zich toegewijd aan het dienen van God en de naaste onder de gelofte van vrijwillige bezitloosheid. Liefde voor God en liefde voor geld zijn niet te verenigen. Als geld regeert in jouw leven, kan niet God ook rege­ren en andersom. De één sluit de heerschappij van de ander uit.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als celibataire en behorend tot een orde die voor je zorgt, kun je zo spreken ja. Als ouder en grootouder MOET je de zorg voor het materiële hooghouden. Je bent immers verantwoordelijk voor hen die je het leven schonk en voor hen die na je komen. Laat celibatairen voor zichzelf spreken, het is mooi wat ze doen, maar laat hen niet voorhouden hoe anderen het moeten doen. (Zelfde trouwens met alles wat gezin, huwelijk en relaties aangaat. Je kunt enkel vanuit een doorleefde ervaring met wijsheid spreken).

   Verwijderen
 6. Jezus stuurt Zijn disci­pelen erop uit zonder ook maar de meest noodzakelijke basis reisuitrusting. Voelt Hij zich dan niet verantwoordelijk voor hun welzijn? Toch zegt Hij: `Een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien'. Helemaal aan het eind van hun leerperiode, vraagt Jezus de groep van twaalf: `Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?' Hierop antwoorden zij: `Niets!' (Luk. 22:35).

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Sorry! Ik weet niet of het goed is dat ik dit schrijf. Liefde voor geld en liefde voor God zijn niet te verenigen. Vroeger zaten de mensen met geld wel het meest vooraan in de kerk. Alles was en is te koop ook de .beste plaats in de kerk.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Laten we waakzaam zijn dat we rijke mensen niet gaan veroordelen. Rijk zijn op zich is ook geen zonde. Vraag is wat men doet met zijn geld. Men kan rijk zijn en veel delen. Jezus zelf had rijke vrienden.
  Zolang je geen slaaf bent van je geld, van het zoveel mogelijk willen verdienen om op te potten of onedele dingen mee te doen, is veel geld hebben niet perse een zonde.
  Wij hier in het westen zijn over het algemeen 'rijk'. Laten we hier bij ons, en naar de arme gedeelten in de wereld, al eens beginnen met te delen... Veel meer dan we nu al doen. En ieder naar zijn mogelijkheid natuurlijk.
  Van harte, kris

  BeantwoordenVerwijderen