woensdag, 8 oktober 2014


Uit de brief van Jakobus
5, 16b


Het gebed van een rechtvaardige is krachtig
en mist zijn uitwerking niet.

8 opmerkingen:

 1. Heer
  gij kent onze gedachten en verlangens, gij weet wanneer wij rechtvaardig zijn,
  ik bid u voor ... gij weet wel voor wie en gij kent hun leed, honger en wonden
  Genees hen Heer, aub
  Laat één van uw engelen hun wonden verzorgen, Heer, met goddelijk geduld,
  Geef hen vandaag en elke dag het voedsel dat zij nodig hebben.
  Schep vrede in hun hart, wijsheid in hun verstand, schep liefdevolle aandacht in hun daden, en leg iéts van uw heerlijkheid in hun ziel,
  want van U is de kracht hier en overal en altijd
  Vader, laat uw Naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "de kracht van bidden" van Thich Nhat Hanh is een eenvoudig en sterk boekje
  Warm aanbevolen (voor wie het wil horen vanuit boeddhistische hoek)
  Hoofdstuk 1 : werkt gebed echt ?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "Leer ons bidden"

  [In het gebed] zijn woorden noodzakelijk voor ons, om ons te herinneren en ons te laten zien wat we moeten vragen; denk niet dat dit is om de Heer in te lichten of om Hem te laten buigen. Zo, als we zeggen: “Uw naam worde geheiligd”, zijn wij het zelf die wensen dat zijn naam, die altijd heilig is, voor heilig gehouden wordt bij de mensen, dat wil zeggen dat de Naam niet geminacht zal worden, wat de mensen ten goede komt en niet God. En als we zeggen: “Uw Rijk kome” terwijl het zeker zal komen of wij dat nu willen of niet, dan verhogen wij ons verlangen naar dat Rijk, opdat het voor ons komt en dat wij er mogen regeren. Wanneer we zeggen: “Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel”, dan is het voor ons zelf dat we een dergelijke gehoorzaamheid vragen, opdat zijn wil gedaan zal worden in ons, zoals ze in de hemel door zijn engelen gedaan wordt.

  H. Augustinus : "Leer ons bidden"

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Als we zeggen: “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven”, dan herinneren we onszelf eraan wat we vragen en wat we moeten doen om verhoord te worden… Als we zeggen: “Bevrijd ons van het kwade”, dan herinneren we ons er aan dat we nog niet in die goede staat zijn waar geen kwaad meer te vrezen valt. En deze laatste woorden van het gebed van de Heer hebben zo’n omvang, dat wat ook de beproeving is waarin een christen zich bevindt, wat ook de reden is van zijn zuchten en zijn tranen, daar moet hij beginnen, doorgaan en zijn gebed eindigen.

  H. Augustinus : "Leer ons bidden"

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wij hebben die woorden nodig om de werkelijkheden in onze herinnering aan te brengen. Wat ook de woorden zijn die we uitspreken…, wij zeggen niets anders dan wat zich al in het gebed van de Heer bevindt, als we bidden op de juiste en passende wijze.

  H. Augustinus : "Leer ons bidden"

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Eén woordje is genoeg, is mysterie genoeg:

  'Vader'.

  Wij mogen God Vader noemen!

  In geen enkele andere godsdienst is dat zo

  dat je God Vader mag noemen.

  O wonderlijk geheim…

  'Abba' - Vader…

  uw Naam worde geheiligd!

  Uit morgengebed 8-10-2014
  van Iny Driessens .

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Er zit een onbegrensde kracht in het gebed.
  Bidden is je relatie met God beleven in luisteren en spreken.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Tot Jezus mogen we altijd bidden.
  Hem alles vragen.
  Hij schenkt wat Goed voor ons is.
  Maar het gebed uit een kinderhart (die hopelijk toch nog allen niet verloren zijn)
  kan de Heer niet onbewogen laten.
  Wie goed doet en liefde is zal ook in zijn gebed het goede en de liefde van de Heer ondervinden.

  BeantwoordenVerwijderen