zondag, 14 september 2014


Uit de brief van Paulus aan de Hebreeen
12, 2


Laten we de blik gericht houden op Jezus,
de grondlegger en voltooier van ons geloof:
denkend aan de vreugde die voor Hem in
het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken
door de schande van het kruis. Hij hield stand
en nam plaats aan de rechterzijde van de troon
van God.

11 opmerkingen:

 1. "HIJ hield stand"!HIJ bleef verbonden met ZIJN Vader! Wij lopen zo vlug weg bij beproevingen,weg van onszelf ,van onze naaste en van God zelf! Bang,onrustig,kwaad en gericht op ons eigen "ikje".Heer Jezus ,Uw aanschouwend op Uw Kruis leer ons inzien dat het in ons leven er op aankomt de wil van de Vader te volbrengen en niet ons eigen willetje vluchtend voor moeilijke confrontaties,lijden en vredevolle benaderingen! H.Geest sta ons bij en geef ons Uw Liefde!!!Dank U Heer!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zeer mooi weergegeven.
   een bede waar ook ik mij in kan terugvinden
   in al mijn menselijke zwakheid.
   Zalig kruis van ons geloof, teken van heil en redding.

   Verwijderen
 2. Opkijken naar het kruis, als teken van heil en redding, zuivering en genezing.
  Vanuit het bekijken en overwegen van het kruismysterie
  ook eigen kruisen beter leren relativeren en zinvol aanvaarden.
  Het kruis is het toppunt van liefde.
  Aan het kruis mag ik Jezus aanschouwen in zijn hoogste liefde voor mij!
  Wat is mijn wederliefde? Houd ik stand?
  Dank U Jezus voor de verlossende genade van uw Heilige kruis

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Uit liefde voor ons liet Hij zich kruisigen.
  Nam al mijn zonden op zich zodat ik voluit mag leven,
  vertrouwend op zijn grenzeloze barmhartigheid.
  In grote nederigheid geeft Hij zijn leven gegeven.
  Jezus, mijn enige voorbeeld. Ik dank U vanuit het diepste van mijn hart.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. goed geformuleerd, in zulke tekst kan ik mij terug vinden, opstandig of niet, wij moeten er altijd naar toe, hij is ons enige uitweg.bij wie moeten
   wij anders troost, steun en toeverlaat vinden.......immer hulp is er altijd van Hem, maar moeten het onder ogen kunnen zien, hij laat ons niet in de steek.
   R.D;

   Verwijderen
 4. m'n vader zei : "god is aan de mensen verschenen als een mens. Misschien verschijnt god aan de dieren als een dier, en aan de bomen als een boom."
  ik was verrast om dat van hem te horen. Hij ziet Jezus als de verschijning van god voor ons. God die eeuwig is, heeft onze vorm aangenomen, en deelde ons bestaan tot en met het lijden en sterven en de schandelijk ontluisterende dood.

  Waarom deed Jezus dat ? ( Gemakkelijk was het niet, want hij viel ook ten prooi aan doodsangst en aan de wanhoop door zijn god verlaten te zijn. Maar hij onderging het : hij ging met ons ten onder, naar de hel - zo zegt het credo.) Waarom deed Jezus dat ? Was hij tot het besef gekomen dat het rijk gods - hoe nabij ook - nooit helemaal werkelijkheid kon worden op aarde, en wilde hij ons de weg tonen naar het eeuwige leven in de liefde van zijn hemelse vader ? Of zag hij in dat mensen naar gods beeld geschapen zijn om zichzelf prijs te geven, dat dit pure liefde is, zoals het graan moet sterven om vrucht te dragen ?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Christus is gestorven op het kruis om te redden.
  Door de zondeval van Adam en Eva werd voor het Paradijs gesloten.
  De mens die geschapen was om eeuwig te leven in het paradijs.
  Door Jezus kruisoffer is dit weer geopend en moet de mens door de Dood naar het eeuwig leven.
  Hemel of hel, al naar gelang onze leefwijze .
  Verwerpen wij nu God in ons leven dan zal Hij ons ook niet kennen als wij voor Hem verschijnen.
  Doen wij nu de nodige inspanning naar Zijn wil en liefde ons in te zetten dan mogen wij rekenen en vertrouwen ondanks zonde en tekorten op Zijn Barmhartigheid.
  Daarvoor heeft Jezus de prijs betaald met zijn Leven, Zijn sterven op het kruis.

  Nog een kleine rechtzetting, Jezus is niet neergedaald in de HEL maar wel ter HELLE !!!
  de Hel is de eeuwige verdoemenis, het rijk van de duivel
  daarintegen de hemel de eeuwige heerlijkheid, het rijk van God.

  de HELLE is de situatie geweest, de toestand vóór Jezus sterven en verrijzen
  Jezus daalde neer ter helle om daar de zielen van de gestorven te bevrijden, te verlossen en met Zich mee te voeren naar de Hemel
  zie CKK 632 en volgende..
  http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Mooi, dankjulliewel. Ik vroeg me gisteren namelijk ineens al af hoe het zit met 3 dagen neergedaald is ter helle, toen we het 'Onze Vader gebed deden"
  Verder was het heel mooi om te lezen hoe jullie het kruis ervaren.
  Ik voel al die dingen nog niet als ik practisch gezien een kruis zie. De filosofie erachter wel, die bedenk ik me dan.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Anoniem 16.26, ik citeer: " Verwerpen wij nu God in ons leven dan zal hij ons ook niet kennen als wij voor hem verschijnen".Is dat zo? Opvoeding, cultuur levens omstandigheden,is God echt voor iedereen zo bereikbaar? Kan iedereen weten waar ze God kunnen vinden? Is het echt zo eenvoudig? Een ding is voor mij zeker : er is "maar" ëén God en Hij is barmhartig , ik heb alle vertrouwen in Hem.We zijn allemaal zondaars,we zijn allemaal kwetsbaar maar God is GOD!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Met 'verwerpen' bedoel ik wel Moedwillig verwillig neen zeggen.
   Dus dit verondersteld Hem dan toch te kennen of weet van te hebben.
   Wie de Heer niet kent zonder eigen schuld, ondanks opvoeding of cultuur, voor hen zal de Heer dunkt mij ook wel barmhartig zijn.
   Maar we mogen zeker geen mentaliteit aankweken, maten we er nu maar op los leven God zal toch barmhartig zijn.
   Zo gaat het niet ! God is zéér Barmhartig maar ook rechtvaardig
   God heeft weet van onze kwetsbaarheid, bij Hem kunnen wij altijd terug voor heling en troost, Hij wacht ons op met open armen.

   Verwijderen
  2. Natuurlijk moeten we er niet op los leven 'omdat God toch barmhartig is'. Volledig akkoord. En toch leert zijn Woord ons dat "de barmhartigheid boven het oordeel staat". God meet met andere maatstaven dan wij, mensen, doen. "Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, Mijn wegen zijn niet uw wegen", zegt Hij verder nog in zijn Woord. Toch om over na te denken... Al gaat Hij al onze kennis en ons weten te boven. Vele gedachten die wij hebben over God zijn projecties van onze eigen, menselijke, houdingen tegenover elkaar. God is groter en de totaal Andere. Laten we het maar bij zjn Woord houden en niet al te zeer bij onze menselijke reflecties.

   Verwijderen