zaterdag, 20 september 2014


Uit de eerste brief van Johannes
3, 9a


Wie uit God geboren is zondigt niet,
want Gods zaad is blijvend in hem.

18 opmerkingen:

 1. Heer, ik voel me geen kind van u, maar een kind van een aardse vader
  Ik ben niet in staat om naast mijn eigen vrouw te zitten zonder begeerte te voelen opkomen en daarin te blokkeren. Zo kan ik haar niet de liefde geven die onbaatzuchtig is, en niet de woorden spreken waar zij naar verlangt.
  In Jezus' naam smeek ik u : laat uw woord in mijn hart ontkiemen en diep wortelen en laat me in Jezus'geest herboren worden aub

  BeantwoordenVerwijderen
 2. anoniem van 05.03 het komt goed ...absoluut..het feit alleen al dat U het uitschreeuwt om hulp zal effect sorteren.....fijn weekend en alle goeds

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Johannes de evangelist schreef een taal die raar klinkt in deze tijd, nu vrouwen (met IVF) zwanger kunnen worden met zaad uit een "spermabank"... Ze zullen daar nogal lachen als een christen zou zeggen dat hij geboren wil worden uit "Gods zaad".
  We zullen maar beter zwijgen zeker ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zwijgen uit eerbied voor Gods Woord en Gods wezen !!!

   Verwijderen
  2. Gods zaad ,zo lezen we vandaag in het Evangelie is Gods Woord,en Gods Woord moet vrucht dragen in ons hart,het van een geestelijke Orde.

   Verwijderen
  3. Het is van een geestelijke orde !!!

   Verwijderen
  4. Johannes,
   pas op!
   Laat je niet teveel lijden door menselijke, wereldse overwegingen,
   maar door dat wat God wil.
   Het is niet omdat de mens in zijn techniek en wetenschap altijd meer tot stand kan brengen dat alles ook mag,
   geoorloofd is !
   God staat nog altijd boven alles.
   Laten we oppassen geen wereld te bouwen zonder God
   want dan gaan we onze eigen ondergang tegemoet !!!
   Ik bid dat God je geest wat meer geestelijk mag maken !!!

   Verwijderen
 4. Me daar meer en meer van bewust zijn, Gods zaad in mij!
  Hij zaait, Hij begiet.
  Aan mij open en ontvankelijk zijn, zodat Hij ongehinderd zijn werk in mij kan doen.
  Blijvend op Hem gericht zijn, beschermd mij tegen de zonde.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mooi gezegd..
   en door je aandacht te vestigen op God
   je aandacht te richten in gebed
   dit te versterken, om zo het afdwalen te verzwakken

   Verwijderen
 5. Wie uit God is geboren, zondigt niet.
  Zijn wij niet allemaal zondaars en zijn wij niet allemaal uit God geboren?
  God heeft toch zelf de mens gemaakt?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Da's waar, in die zin zijn we allemaal uit God geboren.
   Maar je moet het zien als een zekere wedergeboorte. Wij mogen in God steeds wedergeboren worden, en wie dat klaarspeelt leeft niet meer vanuit zichzelf, maar vanuit God. Wie dat zuiver beleeft zondigt niet want hij leeft in eenheid met God en staat in zijn liefde. Wie zondigt verlaat als het ware de wedergeboorte. Maar het mooie van God is dat we in zijn barmhartigheid steeds weer bij Hem terug mogen keren.
   De biecht is zo'n weg om tot ware wedergeboorte te komen. Het draagt dan ook de mooie naam 'sacrament van de verzoening'.
   God is groot !
   Mooie zaterdag voor jullie allen !
   Alle Goeds,
   kris

   Verwijderen
  2. God is het grootst.
   op hem mogen wij vertrouwen.
   Op zijn kracht mogen wij ons gesteund weten.
   Onder zijn mantel kunnen we de juiste keuzes maken.
   Vanuit zijn geest kunnen wij het juiste pad volgen.
   Laat ons open staan voor Gods Geest, Gods Genade, en Gods Liefde.
   Dat de Vrede met en in ons voelbaar mag zijn.

   Verwijderen
 6. Bedankt Kris voor deze mooie woorden .

  filou

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dank jullie allen en Kris in het bijzonder voor deze mooie en duidelijke samenvatting !

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Van harte dank Kris voor het inzicht dat je geeft op mijn vraag.
  Een gezegend weekend.

  Christine

  BeantwoordenVerwijderen
 9. A.N., Anoniem, Christine, Filou, Gabriëlle, Giel, Johannes, Kris,

  Zoals je op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_brief_van_Johannes kunt lezen, is deze brief niet heel zeker van Johannes, maar heeft hij dezelfde 'stijl'. Ze behandelt vooral het probleem dat mensen na Jezus en nu nog steeds hadden en waarvoor de zogenaamde 'drievuldigheid' een 'oplossing' bood (en tegelijk geen oplossing bood, want Mohammed verwierp deze drievuldigheid in 'zijn' islamitische visie). De brief zelf behandelt vooral het probleem van de 'menswording' van Jezus. Hij is bovendien geschreven in Koiné-Grieks (= standaard Grieks van 4de eeuw voor tot 4de eeuw na, hihi, Jezus Christus).

  Nu ter zake wat hulp over het woord 'zaad' dat zowel in Mattheus, Marcus en Lucas (zie http://archive.nak-nl.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=279:de-gelijkenis-van-de-zaaier-en-de-viervoudige-akker&catid=179:bijbelstudie&Itemid=752 voor uitleg) dat eigenlijk de enige parabel van Jezus zelf is waarin hij ZELF en IN PERSOON zegt dat zijn parabels met een soort 'leessleutels' moeten gelezen worden.

  Heel het Evangelie, maar ook het Oud Testament start trouwens met "God ZEI" (Genesis) en Johannes start met de gelijkaardige tekst aan "in den beginne" (verwijzing naar Genesis of Beresjieth wat Hebreeuws gewoon betekent "in den beginne") en vervolgt meteen met "was er het woord Gods".

  Zaad = het woord Gods.

  Ik citeer met het fragment uit Lucas, Hoofdstuk 8, verzen 9 tot en met 11:
  " Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. 10 Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. 11 Dit is de betekenis van de gelijkenis: Het zaad is het woord van God."

  Nu komt de moeilijkheid, de begeerte in ons is ook dierlijk, seks behoort bij de primaire lichamelijke behoeften in http://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow. Maar seks kan ook in de andere zones voorkomen en zelfs bij de hogere behoeften door ons geclasseerd worden. Maar zeer zeker is dat het woord eigenlijk vooral bij de hogere behoeften belangrijker wordt (bijv. middenniveau: behoefte aan sociaal contact).

  Het woord is dan ook de verbinding tussen ons en de medemens, en is erg miraculeus (hoe ingenieus we wetenschappelijk ook mogen evolueren, taalstudies roepen altijd meer vragen op dan ze keer op keer weer beantwoorden), dus dit fragment gaat volgens mij veel meer in zijn ruimere context. De eerste brief van Johannes gaat in het eerste hoofdstuk al snel over "liegen", "waarheid", "leugenaar" en op http://www.mybible.nl/nbg/mijnbijbel/nbv/1John/3 vindt u de volledige context van deze zin:

  Een veel mooiere tekst volgt immers daarna en is (en blijft) brandend actueel:

  "Heb elkaar lief

  11 Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben 12 en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. 13 Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. "

  ../..

  BeantwoordenVerwijderen
 10. ../.. (vervolg wegens tekenbeperking)


  We hebben het allemaal in ons, en spijts de pogingen om 'die erfzonde' door de kerk met zelfs een komende 'antichrist' in hoofdstuk 2 daarvoor, denk ik dat Johannes zich hier even vergaloppeert in 'taal' want we moeten leren omgaan met onze begeerte. Anoniem, dat je je vrouw naast je begeert is normaal maar kan snel een lichamelijke verslaving verworden. De jeugd die zoveel tijd over heeft en MINDER sociale controle (!) heeft in vergelijking met vroeger, heeft veel meer tijd voor masturbatie en internetporno te bekijken, idem voor ons volwassenen. Seksualiteit is dus net als in het feest met de aanbidding van het Heilig Kalf toen Mozes de berg afdaalde, dus evenzeer nu gaande als toen zo'n drieduizend jaar geleden. Het is gekend dat mannen bijvoorbeeld gemakkelijk trouw blijven aan hun eerste vrouw (ook Mohammed leek mij zo te zijn), maar een keer ze overspel gepleegd hebben en ze 'te goed kijken naar vrouwen' en hun lichaam visueel verslaven (zoals een sigaret, Wie is er baas: de sigaret of de roker,? Wie is er baas: de seks/het genot of de belever?) worden alle mooie vrouwen verleidingsobjecten en is de zelfdiscipline kapot aan het gaan. Antwoord: zelfdiscipline, beheersing van de gedachten, en uitbabbelen met sterker en wel gedisciplineerde vertrouwenspersonen, niet met mensen die nog zwakker zijn dan u zelf. Het geloof is op zijn geheel ook een leidraad om je naasten geen schade te berokkenen [10 geboden, Hebreeuws:עש רת הדברות (asèrèt hadiwrot) kent zelfs twee geboden: laatste = "Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is" maar ook "gij zult niet echtbreken") bevat dit dus ook al, en Johannes is bijkomende uitleg.

  We zijn zoals we zijn, maar we hebben grenzen waarbinnen we kunnen bewegen. Het woord zit diep in ons, maar het is zo moeilijk om op Facebook de waarheid te vertellen, want we tonen alleen onze mooiste kant, wat uiteindelijk toch ook op liegen neerkomt. Als kind kun je eerlijk zijn. Als puber word je bang van je ouders en zit alles in overdrive en moet je overdrijven en begin je te liegen. Als volwassene lieg je nog subtieler omdat "de vorm" zo belangrijk is en je nog steeds aandacht wil. De juiste weg is die van de waarheid, maar dat begint met toegeven dat we zo snel verleid zijn. Anoniem, je hebt bijzonder verrassend gestart met de kern van waarheid: erkennen waar je probleem zijn, het met Goddelijke woorden vormgeven. Hier vallen je woorden trouwens in de juiste aarde, dus je bent een zaaier en deze woorden brengen vruchten voort.

  Ik hoop met deze laatste woorden hierbij, voldoende zon en regen aan meer woorden te geven, hoewel ik het misschien tegelijk verstik met zoveel woorden...

  Laat mijn woorden gerust verder waaien in de stille zilte wind, want waar het ook komt, woorden/zaadjes zijn uitermate krachtig en meestal heeft het ethyleen nodig om plots te ontkiemen door zijn harde beschermende wand en wedergeboren te worden zoals Jezus na zijn mensdood (en zoals ik ook al overleed op witte donderdag 2005 en tegen mijn verwachting in lichamelijk en dan ook geestelijk herrees op Pasen 2005, wel drie dagen waar anders wel een probleem is van goede (???) vrijdag sterven aan het kruis tot de derde dag... de zondag (is ook een uitleg voor hoor) maar het een zoogdierlijk gegeven is dat als je lichaamsfuncties drie dagen overleven (ook bij de slag van Waterloo merkte men een grotere overlevingskans dan recent bij de zwaarste verkeersongevallen in een studie te Londen) je ook effectief terug je zwaarste wonden definitief overleeft (tot de volgende, leven blijft terminaal per definitie, gelukkig maar).

  BeantwoordenVerwijderen