woensdag, 11 februari 2015
Uit het boek Psalmen
51, 10
 

Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.

4 opmerkingen:

 1. Mij in alles houden aan de geboden en wil van de Heer, wat Hij ook van mij verwacht,
  het is voor mij eigen welzijn en zaligheid.
  Hij vraagt nooit iets boven mijn krachten.
  Zo in goede verstandhouding blijven leven met mijn Schepper en Heer.
  Meer innerlijk te leven, waakzaam te zijn over de begeerten van mijn hart,
  rekenend op de genade en het licht van de Heilige Geest.
  Heer God, Gij hebt mij geschapen en alles wel gemaakt.
  Gij hebt mij alle goeds geschonken.
  Geheel uw Schepping hebt Gij de mens toevertrouwd, wat doe ik ermee?
  Bewaar ik mijn hart zuiver voor U?
  Open mijn oor en hart om naar U te luisteren!
  Vandaag gedenken we ook OLV van Lourdes en richt ik daarom ook even daartoe mijn gebed:
  Heer Jezus, voor hoeveel mensen is Lourdes niet de plek van vertroosting,
  innerlijke verkwikking, van heil en genezing naar lichaam en geest.
  Gij schenkt hen door Maria uw Heil, omdat zij naar Haar hebben geluisterd.
  Zo komen ze weer bij U die ons de wijn van de liefde schenkt.
  OLV van Lourdes, zegen, troost en sterk onze zieken
  door de genade van Jezus Christus uw Zoon,
  aan wie gij uw Ja-woord hebt gegeven.
  Maria, Moeder van het heil, tot u neem ik mijn toevlucht,
  wees ook voor mij troost en sterkte.
  Trek mij tot u door de krans van het gebed.
  Vergeef me dat ik deze zo vaak verwaarloos.
  Maria, gij deed te Lourdes een bron ontstaan, als de stroom van uw genade.
  Bron van vreugde en troost voor allen die tot u hun toevlucht nemen,
  de kleinen en zwakken.
  Gij zijt voor ons een voorspreekster bij Jezus, uw zoon,
  om voor ons van water wijn te maken. De wijn van de liefde.
  Gij merkt onze nood op. Gij maant ons aan
  “Doet maar wat Hij u zeggen zal.”
  Aan mij te luisteren naar Jezus woord en het zal mij aan niets ontbreken.

  BeantwoordenVerwijderen