zondag, 22 februari 2015Uit het evangelie volgens Marcus
1, 12-13
 

De Geest dreef Jezus de woestijn in.
Veertig dagen bleef Hij in de woestijn,
waar Hij door Satan op de proef werd gesteld.
Hij leefde er te midden van de wilde dieren,
en engelen zorgden voor Hem.

1 opmerking:

 1. Jezus, Gij wilt uw verbond in mij vernieuwen,
  daartoe krijg ik deze gunstige genadevolle tijd
  om 40dagen met U de woestijn in te gaan.
  Mij te laten leiden door uw Geest.
  Door vasten en gebed te sterven aan mezelf
  opdat uw liefde in mij meer mag groeien.
  Uw Geest van mij bezit kan nemen
  en zo stand houden tegen de aanvallen van de duivel.
  Jezus, Gij wilt niet mijn ondergang, maar mijn redding.
  Gij redt mij door het water van de doop.
  Daar schenkt Gij mij het leven.
  Door uw overwinning schenkt Gij mij kracht en genade
  U trouw te blijven.
  Door mijn vormsel schenkt Gij mij uw Geest van sterkte.
  Uw engel die mij leidt doorheen mijn leven
  met zijn beproevingen en strijd.
  In de Eucharistie schenkt Gij mij Uzelf
  als brood van eeuwig leven.
  Heer, wijs mij uw wegen,
  leer mij uw paden kennen.
  Leid mij volgens uw woord.
  Uw Blijde Boodschap,
  want Gij zijt mijn God en Verlosser!

  BeantwoordenVerwijderen