maandag, 29 december 2014Uit het evangelie volgens Lucas
2, 29-32


Simeon bad :
‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd. Want met eigen ogen heb
ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten
overstaan van alle volken: een licht dat
geopenbaard wordt aan de heidenen en dat
tot eer strekt van Israël, uw volk.’

1 opmerking:

 1. Liefhebben is Gods heil, Gods redding en Verlossing aanschouwen.
  Is licht brengen dat straalt in deze wereld voor alle mensen.
  God meer en meer laten kennen en uitdragen om mij heen.
  Is pijn en smart aanvaarden.
  Is met Jezus, Maria en Jozef telkens opnieuw “ja” zeggen op zovele situaties
  die mij overkomen, lief en leed.
  Deze mag ik elke avond afgeven, in de handen van de Heer.
  Deze Hem aanbieden als offergave,
  maar ook in dankbaarheid dat Hij altijd nabij blijft.
  Zo mag ik rustig in het vertrouwen op Hem inslapen.
  Als een kind geborgen in de armen van zijn Vader,
  of als een kind op de schoot van zijn moeder.
  Heer, open mijn ogen dat ik in alles uw heil mag aanschouwen.

  BeantwoordenVerwijderen