dinsdag, 30 december 2014Uit het evangelie volgens Lucas
2, 36-38


Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel,
uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare
leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was
nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel,
waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden.
Op dat moment kwam ze naar Maria en het kind toe, bracht
hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen
naar de bevrijding van Jeruzalem.

1 opmerking:

 1. Een oproep tot heilig leven, een leven in en voor God.
  Verlies uw hart niet aan de dingen van de wereld,
  want de wereld gaat voorbij.
  Wie de wil van God doet blijft in eeuwigheid.
  Zo leert ons de profetes Hanna.
  Voortdurend met God verenigd blijven in gebed,
  zichzelf versterven om Hem.
  Zichzelf weg schenken in zijn dienst.
  Heer Jezus, U behoor ik toe,
  U ben ik toegewijd door mijn doopsel.
  Gij roept mij op U in alles trouw te dienen.
  In alles met U verenigd te blijven door het altijd bidden,
  een voortdurende vereniging met U.
  moge de profetes Hanna mij daarin tot voorbeeld zijn.

  BeantwoordenVerwijderen