zondag, 1 maart 2015Uit het evangelie volgens Marcus
9, 7
 

Toen viel de schaduw van een wolk over hen,
en uit de wolk klonk een stem:
‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’

42 opmerkingen:

 1. De totale gave in alles.
  Luisteren naar Hem die dit heeft voorgeleefd;
  na Calvarie komt de hemelberg.
  Dat Jezus wilt Gij mij vandaag duidelijk maken
  met uw openbaring op de Tabor.
  Elke offerdaad vormt Gij om tot hemelvreugd en heerlijkheid.
  Mijn blik en gedachten daarop gericht houden
  bij al wat mij overkomt.
  Geloven dat Gij vanuit de schaduw van de wolk tot mij spreekt te luisteren naar u.
  Na elke wolk schijn de Zon.
  Anders is er geen leven mogelijk
  Maar wij zien die zon niet altijd, zeker niet als ze achter de wolken zit
  Laten we dan leven van ons geloof.
  “Zie ik ben met u alle dagen van uw leven”.
  Jezus neem me mee, waar Gij ook gaat. ik wil luisteren naar U!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Laat uit alle wolken in mijn leven, Lieve Genadige God,
  uw stem klinken, met Uw richting en Uw Wijsheid.
  Zodat ik mag luisteren naar de stem vanuit het Hart van Jezus.
  De wolk zal geen schaduw voorbrengen, maar schaduw verdrijven,
  en Licht laten doorstralen...

  Uw Liefde God, is oneindig, en mijn trouw aan U een steeds dieper weten.


  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Kris,

  Wat je ook doet tot Pasen, geniet ervan en dank voor alles.

  Alain Vanneste

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Medjugorje, boodschap aan Mirjana
  van 2 maart 2015


  “Lieve kinderen.
  Gij zijt mijn kracht. Gij, mijn apostelen, die door uw liefde, uw nederigheid en uw stil gebed het mogelijk maken dat iemand mijn Zoon leert kennen.
  Gij leeft in mij.
  Gij draagt me in uw hart.
  Gij weet dat ge een moeder hebt die u bemint en die gekomen is om liefde te brengen.
  Ik kijk naar u in de Hemelse Vader, ik zie uw gedachten, uw pijnen, uw lijden en ik draag ze op aan mijn Zoon.
  Wees niet bang, verlies de hoop niet want mijn Zoon luistert naar zijn moeder.
  Sinds Hij geboren werd, bemint Hij en ik verlang dat al mijn kinderen die liefde leren kennen.
  Ik verlang dat al diegenen, die Hem verlaten hebben omwille van hun lijden en van onbegrip, naar Hem terugkeren en dat al diegenen, die Hem nooit hebben gekend, Hem zouden leren kennen.
  Daarom zijt ge hier, mijn apostelen en ben ik als moeder bij u.
  Bid om een sterk geloof want liefde en barmhartigheid komen uit een sterk geloof.
  Door liefde en barmhartigheid zult ge allen helpen die er zich niet van bewust zijn de duisternis te kiezen in plaats van het licht.
  Bid voor uw herders want ze zijn de kracht van de Kerk, die mijn Zoon u gelaten heeft.
  Door mijn Zoon zijn ze de herders van de zielen.
  Ik dank u.”

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste mensen van de blog
  Zojuist ontdekte ik dat bloggen blijkbaar toch mogelijk blijft.
  Dan kom ik graag terug met mijn dagelijks gebed vanuit de liturgie van de dag.
  ik zal het dan telkens hieronder erbij plaatsen
  één in gebed
  A. N. (graag gedaan)

  Mijn overweging bij de liturgie van: Dinsdag in de 2de week van de veertigdagentijd

  Als ge gewillig wilt zijn en luisteren, zult ge het goede der aarde genieten.
  In nederigheid en eenvoud, niet om op te vallen,
  maar zorgen dat mijn woorden met mijn daden in eenheid zijn.
  Mijn manier van leven is als het beste getuigenis.
  Mij in het gebed door de Heer laten vormen, door naar Hem te luisteren.
  Ook naar Hem weten te luisteren door de omstandigheden van de dag.
  Deze leren te aanvaarden vanuit Zijn genade. De Heer schenkt kracht naar kruis!
  Mijn Vader die in het verborgene ziet weet wat heilzaam voor mij is.
  Mij zo blijvend voor Hem weten te bekeren, me wassen in het sacrament van de biecht en goed weten te zijn voor mijn naaste.
  Geen woorden maar concrete daden.
  Heer, ik hoor wel Uw Stem, mij blijft alleen te antwoorden in Liefde en vol vertrouwen.
  Liefde zijn en liefde doen!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Mijn overweging bij de liturgie van: Woensdag in de 2de week van de veertigdagentijd

  Heer, vandaag toont Gij ons de klacht van Jeremia,
  maar ook zijn vertrouwen op U.
  Dit om ons te leren bij moeilijkheden onze toevlucht tot U te nemen,
  in alles mijn vertrouwen in U niet te verliezen.
  Gij onderricht uw leerlingen in alles wat U zal overkomen,
  opdat zij stand mogen houden in de beproeving.
  Maar zij begrijpen het niet, het dringt niet binnen in hun geest,
  en nog minder in hun hart.
  Zij zijn nog teveel met zichzelf bezig, hun eigen ambities!
  Eer en aanzien in deze wereld, terwijl Gij gericht zijt op het hemelse Rijk,
  het Rijk van Uw Vader, waar Gij ons alles thuis verwacht.
  Daartoe leert Gij ons de weg, de weg van lijden en kruis,
  niet op te gaan in al dit aardse dat voorbij gaat,
  uit zijn op mooie postjes of wat dan ook!
  Zo ontstaat alleen maar wrevel en tweedracht.
  Neen, aan mij bedacht te zijn op de liefde!
  Ook al moet ik daardoor zelf onrecht of leed verdragen.
  Gij zijt mij daarin voorgegaan.
  Aak al dit aardse leed gaat voorbij,
  maar mijn hemels heil daaraan verbonden blijft in eeuwigheid.
  Zoals Jezus, zoals Jeremia leren ten beste spreken voor anderen,
  zo tot dienaar zijn voor hen door mijn voorspraakgebed.
  Leven in het belang van het Godsrijk.
  Liefhebben tot het uiterste.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Mijn overweging bij de liturgie van: Donderdag in de 2de week van de veertigdagentijd

  Ik vergeld ieder naar zijn gedrag, naar de vrucht van zijn werk.
  Loon naar werken!
  Stof tot gewetensonderzoek voor vandaag!
  Hoe is mijn manier van leven, van omgaan met mijn naaste?
  Leef ik alleen voor mezelf, dat ‘ik’ het maar goed heb, het ik-ik-ik!
  Of blijf ik ook nog gevoelig en aandachtig voor de ander.
  Sta ik hen bij daar waar ik kan,
  Door zulke daden ben ik door de Heer gekend,
  want dan dien ik Jezus zelf in hen.
  Maar leef ik alleen maar voor mezelf, dan maak ik mezelf als een vreemde, een onbekende!
  Aan mij om te gaan met mijn naaste zoals ik het voor mezelf zou doen en willen.
  Jezus wil mij in Zijn Liefde opnemen, er zijn voor mij,
  mij vergeven en weer optillen,
  mij Zijn Liefde en Barmhartigheid schenken.
  Ik mag leven met en voor Hem, altijd en overal.
  Aan mij dan ook aandacht en liefde te schenken aan Hem in mijn naaste.
  Zo in Gods Aandacht blijven, tot altijd!
  Aan mij de keuze door mijn leven NU!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Mijn overweging bij de liturgie van: Vrijdag in de 2de week van de veertigdagentijd

  In de eerste lezing vandaag zien we hoe Jozef
  door zijn broers uit afgunst en jaloersheid verworpen en verstoken wordt.
  Wat met Gods voorzienigheid zal leiden dat Jozef
  de redder van zijn volk zal zijn ten tijde van de hongersnood.
  Het evangelie is een verwijzing hoe Jezus “de Zoon” vermoord wordt
  wat doet denken aan Goede Vrijdag.
  Maar Jezus’ dood zal vrucht van eeuwig leven dragen voor ons allen
  die in Hem geloven en leven naar Zijn wil, in zijn Liefde.
  Het is de liefde die overwint!
  Een oproep om te groeien in geloof en vertrouwen
  in Gods voorzienigheid en nabijheid.
  God alleen kan recht schrijven op kromme lijnen.
  De steen die de bouwers hebben verworpen is juist de hoeksteen geworden.
  De Heer geeft mij alles geschonken
  en verlangt dan ook dat ik de nodige vruchten zal aanbieden als Hij komt.
  Maar hoe handel ik als Hij deze bij mij komt vragen,
  in welke omstandigheid ook ?
  Jezus, ik vertrouw op U,
  ik hoop op U, ik bemin U.
  Jezus, ik dank U voor alles!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Mijn overweging bij de liturgie van: Zaterdag in de 2de week van de veertigdagentijd

  Liefde is altijd actief bezig, liefde leeft!
  De Vader ziet mij, kijkt naar mij,
  is altijd met mij begaan.
  Hij leeft met mij mee in het goede, mijn vreugde,
  maar ook in het kwade, in dat wat mij pijn en leed doet.
  Dan is Hij mij nog het meest en dichts nabij.
  Hij is door medelijden bewogen. Hij strekt zijn armen naar mij uit!
  Hij wil mij tot zich trekken in zijn liefde en barmhartigheid.
  Als ik maar één stap zet in Zijn richting,
  een stap op weg naar mijn terugkeer en bekering,
  rent Hij al naar mij toe om mij te omarmen
  en te liefkozen door zijn kus.
  Geen kus van verraad zoals Judas zal doen,
  maar een kus vol liefde en genegenheid,
  een kus uit zijn hart vol barmhartigheid.
  Een kus die mij vanuit zijn schoot laat herboren worden.
  Die kus mag ik telkens ontvangen in het sacrament van de verzoening, de ‘ver-zoon-ing’!
  Het weer zoon mogen worden, geen slaaf of dagloner!

  Dank u Heer,
  Dank U Vader voor zulk een barmhartigheid, liefde en genegenheid.
  Dank dat ik uw kind mag zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Vandaag trof me ook de 1é lezing Micha 7,


  Welke God is als Gij, die de schuld vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde, door de rest van zijn erfdeel bedreven, die zijn toorn niet altijd laat duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid?
  Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen, Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren. Al onze zonden zal Hij naar de bodem van de zee verwijzen.!!!Dank U Vader ,wij loven en prijzen U en zeggen U dank .

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ook ik vind dit een zeer mooi citaat!
   Ja, welk een rijke genade ontvangen wij toch in het sacrament van de biecht.
   Telkens een kans om opnieuw te beginnen.
   De Heer blijft trouw en liefdevol, o toch zo geduldig.
   Laten we deze barmhartige liefde niet misbruiken
   maar ons tenvolle met Zijn genade inzetten ons te beteren,
   met vallen en opstaan.
   De Heer weet hoe zwak we zijn.
   doch, het geknakte riet breekt Hij niet,
   integendeel Hij ondersteunt het!

   Laten we in deze veertigdagentijd voor elkaar bidden
   om deze genade te bekomen
   om zo zuiver naar Pasen op te gaan als hernieuwde en gesterkte
   kinderen van God, vervuld door Zijn Geest.

   Dank U Jezus.

   Verwijderen
 11. "Jezus sprak over de tempel van zijn lichaam"

  “Breek deze Tempel af en in drie dagen zal ik hem weer opbouwen”… Zowel de een als de ander, de Tempel en het lichaam van Jezus, zijn in mijn ogen een symbool voor de Kerk…

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Mijn overweging bij de liturgie van: 3de Zondag van de veertigdagentijd B

  De Heer Jezus wist wat er in het hart van de mens stak!
  Mijn hart is een tempel van de H. Geest!
  Maar hoe vindt de Heer het?
  Hij heeft er zijn liefde, zijn gebod en wil in gelegd,
  wat breng ik er van terecht?
  Kan Hij er nog iets van Zijn Beeld, van Hemzelf in herkennen?
  Of is alles overwoekerd door het onkruid van de zonde,
  het duister van de zelfzucht en eigenliefde!
  Is het nog een plaats waar Hij kan verblijven? Een plaats waar ik Hem kan ontmoeten in stilte en gebed.
  Wat voor gedachten en bezigheden gaan er niet door zijn mijn hoofd
  als ik tot gebed probeer te komen.
  Kan ik dit alles loslaten, achterlaten
  om volledig vrij te worden voor Hem.
  Jezus, Gij weet wat er leeft in mijn hart.
  Mijn verlangen naar U, mijn bereidheid tot liefde en gegevenheid,
  maar ook alle eigenliefde en ik-gerichtheid, alle duistere plekjes.
  Jezus, kom ook in mijn hart om het te zuiveren
  van alles wat niet van U is.
  Alle negativiteit, kritiek en liefdeloosheid.
  Zet Gij er de ramen en deuren open,
  opdat de frisse lucht van uw H. Geest erin kan waaien en ik een uitstraling wordt van U!
  Kom, H. Geest, vervul mijn hart geheel en al van U
  en alles zal herschapen worden,
  alles zal Uw Aanwezigheid en liefde uitstralen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Mijn overweging bij de liturgie van: Maandag in de 3de week van de veertigdagentijd

  “Geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad”.
  Jezus wist het, doch Hij wijkt er niet voor terug.
  Zijn liefde is zo groot, dat Hij ook de zijnen de kans wil schenken.
  Hoe dikwijls heeft vooroordeel mij al niet belet
  en liet ik zo mooie kansen en genaden verloren gaan.
  Mijn tekort aan openheid en nederigheid.
  Het is niet altijd gemakkelijk je te laten gezeggen of een opmerking te ontvangen.
  Vaak stoot dit op innerlijk en uiterlijk verzet, het willen van mij afstoten.
  Dat deed ook het volk met Jezus, ze wilden Hem in de afgrond storten,
  “maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok”.
  Een verloren kans voor zijn volk, zijn eigen dorpsgenoten.
  Ook Naäman in de 1ste lezing had het niet gemakkelijk
  met de raadgeving die hij ontving om genezen te worden van zijn huisziekte.
  Het vroeg van hem een daad van nederigheid en onderwerping,
  een neerbuigen van zijn eer en aanzien.
  “Ga u wassen!”
  Het wijst ons op ons doopsel die wij mochten ontvangen en in de paasnacht mogen vernieuwen.
  Het ondergedompeld (besprenkeld worden) met het water.
  Het gereinigd worden van zonden, in de biecht tegen Pasen.
  Wanneer ik dit daadwerkelijk wil,
  mij in nederigheid en overgave prijs geef aan Gods’ wil met mij,
  zal ik weer fris en gezond worden van hart zoals een kind.
  Een kind van God, herboren in Hem!
  Ga u wassen! Jezus met Zijn Boodschap van bekering
  weten te aanvaarden tot mijn eigen heil en zegen.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Mijn overweging bij de liturgie van: Dinsdag in de 3de week van de veertigdagentijd

  Bewust van eigen zondigheid de Heer berouwvol en nederig om barmhartigheid smeken.
  Hem opnieuw mijn trouw beloven en Hem mijn offerbereidheid aanbieden,
  mijn vertrouwen in Hem.
  “Thans volgen wij U van ganser harte; wij eerbiedigen U en zoeken U.
  Handel met ons naar uw goedheid en naar uw grote barmhartigheid”.
  Ook in het evangelie roept de Heer mij op ‘altijd’ vergevingsgezind te zijn
  tegenover mijn naaste zoals ook Hij altijd barmhartig is voor mij!
  Mild voor de ander, maar radicaal voor mezelf, wetend dat ik daar vaak in tekort schiet.
  Mijn Jezus, barmhartigheid!
  Als een berouwvolle zondaar kom ik tot U, bewust van eigen zondigheid en zwakte.
  Vergeef me wat ik misdeed, vergeef me mijn tekort aan barmhartigheid
  en vergevingsgezindheid t.o.v. mijn naaste.
  Vaak ben ik zo op mezelf gericht dat ik hard en liefdeloos ben
  voor hen die toch mijn broeders en zusters zijn, kinderen van een en dezelfde Vader.
  Moge vandaag ons offer bestaan in volmaakte aanhankelijkheid aan U.
  Thans volgen wij U van ganser harte; wij eerbiedigen U en zoeken U.
  Handel met ons naar uw goedheid en naar uw grote barmhartigheid.
  Hart van Jezus, ik vertrouw op Uw Barmhartigheid.
  Schenk Uw Kerk herders, priesters die ons met U verzoenen
  door het sacrament van de biecht.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Lieve a.n., ik kan voorlopig niet mailen. Ik kan wel soms op het net en zo op de blog. Alles ok hier in het mooie marokko. Ik blijf met jullie allen diep verbonden. Hartelijke en vredevolle groeten. Kris

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Mijn overweging bij de liturgie van: Woensdag in de 3de week van de veertigdagentijd

  Luister dan Israël, luister dan N…
  naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer,
  en handel daarnaar.
  Gehoor geven aan, mijn – oor – geven, wenden naar
  de stem die tot mij spreekt.
  Luisteren!
  Het in mij laten binnendringen tot in mijn hart!
  Het daar daadwerkelijk laten worden.
  Handelen naar wat ik heb gehoord.
  Gods Woord in mij laten omvormen tot daden.
  Jezus spreekt: “Ik ben niet gekomen om op te heffen,
  maar om tot vervulling te brengen”.
  Ook nu nog zijn de Woorden uit de Schrift
  als tot ons persoonlijk “nu” gesproken.
  Ook nu nog verwacht de Heer ge-hoor-zaamheid aan Zijn Woord.
  Een Woord van Liefde, een Woord dat leven schenkt.
  Door mij aan Gods Woord te onderwerpen,
  me klein en nederig te maken,
  zal de Heer mij door mijn trouw in het kleine, groot maken.
  Daarom leven en handelen volgens datgene wat de Heer
  in de omstandigheden van de dag verwacht,
  zo zal ik gelukkig mogen zijn.
  Daarbij altijd bedenken hoe goed de Heer voor mij is!
  De Heer komt niets afschaffen, maar vervullen,
  aan mij trouw te blijven tot in het kleine.
  Klein maakt groot in Gods’ oog!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Mijn overweging bij de liturgie van: Donderdag in de 3de week van de veertigdagentijd

  Zo spreekt de Heer: Luister naar Mij… !
  Maar ze hebben niet geluisterd… .Ze bleven hardnekkig.
  Jezus, we naderen halfweg de vastentijd, de tijd tot inkeer en bekering.
  Al 3 weken zijn we met U op weg naar Pasen,
  en hoe intens klikt vandaag weer niet uw Boodschap: “Luister!”
  Dagelijks spreekt Gij Uw Woord,
  mag ik het overwegen en op mijn leven leggen
  om na te gaan wat gij mij persoonlijk mee wil zeggen,
  concreet voor mij.
  Wat heb ik er al van terecht gebracht,
  Luister ik eigenlijk wel écht,
  Of blijft alles nog teveel aan de oppervlakte hangen!
  Ben ik zo niet al te gemakkelijk beïnvloedbaar voor die andere stem die invloed op mij wil krijgen,
  de stem van de boze die zo afbrekend en kritisch is!
  Mij wil aftrekken van de Heer, van Zijn H. Geest
  die mij wil vormen en leiden
  naar een radicaal evangelisch leven in het voetspoor van Jezus.
  Wie voor Jezus kiest word door de duivel bekoord, misleidt!
  Hij kan het goede niet verdragen
  en daarom doet hij er alles toe om mij te misleiden
  onder vaak mooie voorwendsels en misleidende gedachten d
  ie mij aanzetten tot kritisch en negatief denken,
  wat zo afbrekend werkt.
  Jezus, kom met Uw H. Geest en drijf ook in mij de duivel uit die mij doof en stom maakt voor U.
  Behoed mij voor onwil en hardnekkigheid,
  zodat ik niet van Uw genade verstoten wordt.
  Jezus, Overwinnaar van het kwaad,
  wees Gij mijn kracht.
  Laat Uw H. Geest in mij werkdadig zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Mijn overweging bij de liturgie van: Vrijdag in de 3de week van de veertigdagentijd

  Zo spreekt de Heer: “Bekeer u…
  Ik wil hen van hun ontrouw genezen en hun van harte Mijn liefde schenken.”
  Jezus Gij doet beroep op mijn liefde.
  De liefde die Gij in mijn hart legt, Uw liefde voor mij.
  aan mij deze levend te houden door wederliefde.
  Jezus, zo groot is uw liefde voor mij
  dat Gij voor mij geleden en gestorven zijt. En Ik?
  Zo vaak leef ik nog voor mezelf zonder enige versterving.
  Zonder sterven is er geen echt leven.
  Zonder versterving geen gelouterde liefde, maar eigenliefde.
  Heer, leer mij meer beminnen?
  Allereerst liefde tot u,
  maar ook liefde voor mijn naaste in wie ik U opnieuw mag ontmoeten.
  Goed zijn voor hen zoals Gij het zijt voor mij.
  Barmhartig en geduldig.
  Heer, help mij inzien waar ik mezelf nog te bekeren heb
  me afkeren van de zonde en mijn eigenliefde
  om mij meer te wenden tot U die liefde zijt!
  Aan mij mijn liefde meer concreet te maken
  en dit in vaak veel kleine verborgen dingen;
  Een versterving, een liefdedienst of attentie,
  een aanvaarden van de omstandigheden zoals deze zich voordoen, enz.…
  liefde is vindingrijk, maar moet ook juist gevoed en georiënteerd worden, zuiver gericht!
  Liefde “zijn” en liefde “doen” = gegeven zijn naar het voorbeeld van Jezus.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Mijn overweging bij de liturgie van: Zaterdag in de 3de week van de veertigdagentijd

  Kom, laten we terugkeren tot de Heer …
  Wij willen Hem liefhebben, ons inspannen om Hem te kennen, …
  Uw vroomheid is als de morgennevel die vroeg in de morgen verdwijnt.
  Hoe staat het met mijn gebed?
  Is het oprecht, vanuit mijn binnenkant?
  Hou ik stand ook als het eens lastig is of druk?
  In zulke momenten kan ik het mooist
  mijn wederliefde voor de Heer tot uitdrukking laten komen.
  Liefde kent geen last, en komt er last, dan wordt de last bemint.
  Zo in mijn hart een diep verlangen koesteren voor de Heer.
  Van ogenblik tot ogenblik leven onder Zijn Ogenblik.
  Hij ziet mij altijd, is altijd met mij begaan.
  In dat bewustzijn met de tollenaar weten te bidden,
  berouwvol en oprecht:
  “God, wees mij zondaar genadig!”
  Nederig en vol vertrouwen op Zijn Barmhartigheid.
  De Heer wacht al op mij om mij Zijn Liefde
  en Barmhartigheid te schenken,
  de kracht van de genade om opnieuw te beginnen,
  niet oppervlakkig als een morgennevel,
  maar gegroeid en gezuiverd vanuit de bodem van mijn hart,
  mijn innig verlangen naar Hem om Hem meer en meer te beminnen.
  Hem lief te hebben en te dienen in mijn naaste.
  Vaar naar het diepe, nederig en oprecht,
  daar zal ik de Heer vinden.
  Mij door Hem laten vervullen, open en ontvankelijk voor Zijn Liefde en Barmhartigheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Mijn overweging bij de liturgie van: 4de Zondag van de veertigdagentijd B

  De Mensenzoon moet omhoog worden geheven.
  Jezus, Gij wist het!
  Gij hebt het ons voorspeld, geopenbaard,
  het op vele wijzen willen duidelijk maken
  en toch geloofden en beminden er zo weinigen U!
  Jezus, help mij te geloven in Uw liefde, in Uw Kruis!
  Dat het meer en meer mijn hart mag vervullen
  zodat Uw Licht al het duister in mij verlicht en zuivert.
  Jezus, help mij op te kijken naar Uw Kruis,
  – teken van opperste liefde, hoop en leven, –
  niet als een schandpaal of veroordeling,
  maar als Uw Koningstroon van opperste Liefde!
  Zover zijt Gij gegaan in Uw Liefde, Uw totale zelfgave,
  omdat ik zo ver ben gegaan in de zonde, in mijn bedorven eigenliefde.
  Jezus, ik dank U voor de kruismomenten van mijn leven.
  Uw genadegaven van Liefde
  om mij weer dichter naar U toe te trekken, inniger in Uw Liefde.
  Uitgelezen momenten om U mijn wederliefde te schenken.
  O zalig kruis van ons geloof,
  ik bemin U, ik vertrouw op U, ik geloof in U,
  U heb ik lief, ik wil nooit meer van U los!.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Mijn overweging bij de liturgie van: Maandag in de 4de week van de veertigdagentijd

  Voor ieder die geloofd is de Heer Bron van Leven.
  Het geloof van de hofbeamte bewerkte de genezing van de zoon,
  ook al werd zijn geloof door de Heer beproefd.
  Hij liet zich niet van stuk brengen, maar geloofde vast zonder te zien!
  Hoe sterk is mijn geloof, hoe standvastig?
  Op wat steunt het?
  Op tekens en bewijzen, op gevoelens?
  Blijf ik ook geloven in dorheid, kruis en beproeving!
  De Heer is er altijd, altijd staat Hij voor mij klaar, nooit ben ik alleen!
  Maar de Heer is wel geen automaatje:
  Ik stop er mijn intenties in en er komt een pasklaar antwoord of verhoring uit!
  Neen, zo werkt het niet bij de Heer.
  Vaak komt de verhoring anders dan als ik persoonlijk verwachtte.
  De Heer weet wat goed voor mij is, wat heilzaam is voor mijn ziel
  en dit kan soms wel een beproeving naar lichaam of geest betekenen.
  Jezus gaf ons Het ware teken van geloof, hoop en liefde:
  Het kruis!
  Daarin geloven en ik zal leven,
  leven tot in eeuwigheid.
  Zie, ik ga scheppen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
  Jezus maakt alles nieuw!

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Mijn overweging bij de liturgie van: Dinsdag in de 4de week van de veertigdagentijd

  Gods Aanwezigheid in mijn leven schenkt leven en vruchtbaarheid.
  Zo leven van ogenblik tot ogenblik onder Gods Ogenblik.
  Mij laven aan de Heer,
  Zijn vreugde smaken en vervuld worden van Zijn vrede.
  hem zo uitstralen naar anderen toe.
  Doorstroomkanaal worden van Zijn vrede, vreugde en liefde.
  Er zo zijn voor de ander die op mijn hulp, mijn gebed of nabijheid vertrouwd.
  Er zijn of bidden voor hen die niemand meer hebben.
  Ook al kan ik wellicht niet zelf persoonlijk, lichamelijk hen nabij zijn,
  tenminste kan ik wel hen in mijn aandacht en gebed opnemen.
  Ook aan mijn Engelbewaarder vragen naar hen toe te gaan om hen te steunen en nabij te zijn,
  hen te laven met de vreugde en de vrede van de Heer.
  Voor mezelf, vervuld zijn van het feit dat ik in de Kerk
  die stroom van genade in de H. Sacramenten mag ontvangen,
  o.a. in de Eucharistie en biecht.
  Nu heel bijzonder in mijn voorbereiding op Pasen.
  Dan zal ik met Jezus, nieuw gezuiverd, herboren worden,
  met Hem opstaan als Paas-mens.
  “Sta op, neem je bed en loop!”
  Wees vruchtbaar voor Kerk en wereld
  vanuit Christus, Bron van Leven.
  Mij zo door de Heer gezonden weten.
  Heer, aan Uw doorboord Hart ontspringt de Bron die Leven geeft,
  eeuwig leven voor altijd!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Mijn overweging bij de liturgie van: Woensdag in de 4de week van de veertigdagentijd

  Ik zal u vormen, u maken.
  Ik kom u helpen, u brengen naar de waterbronnen.
  Ook al denk ik soms alleen te zijn,
  aan mij dit met zekerheid te weten: “Neen, Ik vergeet u nooit”!
  De Vader is voortdurend aan het werk,
  Hij draagt zorg voor zijn kinderen.
  Uit mezelf kan ik niets, in alles krijg ik de kracht van God.
  God, de Goede Herder die over mij waakt en mij geleidt.
  Heer Jezus, als een echte moeder en een goede vader draagt Gij zorg voor mij!
  Gij vormt mij in uw leerschool,
  Gij leidt mij op de weg waar het goed is voor mij.
  Gij weet wat U met mij doet, dat moet mij voldoende zijn.
  Aan mij alleen maar naar uw stem te luisteren,
  uw stem die tot mij blijft spreken tot in en over de dood heen.
  Gij zijt voortdurend met mij begaan,
  voortdurend ben ik in uw gedachten.
  Neen, Gij vergeet mij nooit.
  Vergeef me dat ik zo vaak elders zit met mijn gedachten,
  meer bij mezelf of uiterlijke zaken
  dan bij U die één en al liefde en goedheid zijt.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Mijn overweging bij de liturgie van: 19 maart, hoogfeest van St. Jozef

  De stille verborgen rechtschapenheid van St. Jozef,
  zijn liefde en offer, zijn gehoor geven aan de Heer,
  vormen de bescherming van Maria,
  de bescherming van Gods’ heilsgeheim!
  Zo werk de Heer doorheen mensen die zich totaal aan Hem overgeven,
  Hem toegewijd zijn.
  Aan mij me totaal aan de Heer over te geven
  zoals Hij het van mij verwacht, in liefde en offer!
  Zo mogen delen in zijn heilswerk!
  Ter beschikking staan voor God.
  St. Jozef, zoals Maria haar Fiat heeft gesproken zo gij ook!
  Gij gaf u over aan Gods wil
  zodat Gij met uw hulp Zijn heilsplan kon verwezenlijken.
  St. Jozef, leer mij zoals gij in alle eenvoud en nederigheid
  gehoorzaam zijn aan Gods wil. Stille weg!
  Van u kan ik nog veel leren.
  Help mij in alles sterk te vertrouwen op Jezus
  om mij in alles aan zijn wil en heilsbeschikkingen over te geven
  zoals gij dit hebt gedaan.
  Jozef…. , N. …. , weest niet bevreesd.
  Jozef deed zoals hem bevolen werd.
  Luisteren en doen!

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Mijn overweging bij de liturgie van: Vrijdag in de 4de week van de veertigdagentijd

  Het goede wordt niet aanvaard.
  Het doen van het goede bewerkt bij anderen wrevel,
  het enerveert hun geweten en daarom willen ze het goede dwarsbomen
  tot zelfs uit de weg ruimen door moord.
  Opkijken naar het kruis, onze enige redding.
  Het kruis aanvaarden.
  Jezus is voor mij op het kruis gestorven.
  Hij wordt overgeleverd voor mij.
  Alles in het leven van Jezus is bepaald door de wil van de Vader.
  Aan mij me enkel te laten bewegen in de wil van de Vader in de hemel.
  Jezus deed niets uit zichzelf of eigen wil of gedacht,
  alleen in gehoorzaamheid aan zijn zending door de Vader.
  Ze dachten Jezus te kennen,
  maar deze kennis was enkel uiterlijk.
  Jezus had zich nochtans zo dikwijls proberen aan hen te openbaren
  maar toch bleven ze verblind,
  het dringt maar niet tot hen door dat Hij door God naar hen gezonden is
  om hen de liefde van de Vader te openbaren en deze aan hen te leren.
  Door hun vooroordeel blijven ze verblind en hardleers.
  Ze wilden het zelf beter weten,
  omdat ze blijven vastzitten aan de letter van de Schriften.
  Hun hart is niet ontvankelijk voor de genade en inzichten van de Geest.
  Zo is het nu nog met elk die wil leven in het spoor van Jezus,
  ook zij stoten op onbegrip door de mensen
  omdat ook zij zo moeilijk inzien
  dat er hogere waarden zijn dan dit vergankelijke aardse bestaan.
  Waarden die eeuwig blijven bestaan over de dood heen.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Mijn overweging bij de liturgie van: zaterdag in de 4de week van de veertigdagentijd

  Jezus horen!
  Wat is mijn antwoordt,
  Door wat laat ik mij beïnvloeden?
  Door eigen vooroordeel,
  kritiek van de mensen, zij die menen het beter te weten,
  of laat ik Zijn Woord doordringen in mijn hart,
  me erdoor laten vormen naar Zijn Beeld en Zijn: Liefde!
  Wie echt naar Jezus’ Woord weet te luisteren met een open en ontvankelijk hart
  kan zich niet meer tegen Hem verzetten.
  “Nooit heeft iemand gesproken als die man”.
  Zo komen te staan in een spanningsveld van vóór of tegen.
  Aan mij de keuze!
  Maar eenmaal Jezus gehoord te hebben,
  zijn Geest in mij toegelaten te hebben,
  kan ik niet meer anders,
  een heilig moeten stuwt me,
  ook al doet het pijn, is het een kruis!
  Ook Jezus wist dat Zijn houding, zijn doen
  Hem bracht naar veroordeling tot het kruis.
  Een veroordeling door mensen,
  maar de verheerlijking door God Zijn Vader.
  Zo mijn blik richten op het kruis,
  wetend dat dit niet het eindpunt is,
  maar een geboorte tot iets nieuws!
  Wie luistert naar Zijn Woord en daarin geloofd,
  heeft eeuwig leven,
  en nu al rust en vrede in het eigen hart!

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Mijn overweging bij de liturgie van: 5de Zondag van de veertigdagentijd B

  We zouden Jezus graag spreken?
  Jezus antwoordde:
  “Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
  Als de graankorrel niet sterft, brengt hij geen vrucht voort.”
  De uitbreiding naar alle volken van het Godsrijk neemt toe,
  Jezus’ zending begint te ontkiemen om vrucht te dragen.
  Het uur van Zijn sterven is nu zeer nabij.
  We zijn al een heel eind verder in de veertigdagentijd,
  we gaan de passietijd in.
  We worden meer en meer gefocust op de verwerping van Jezus
  die zal uitlopen op zijn kruisdood.
  Jezus doorloopt de school van het lijden.
  Ook de tijd voor het nieuw verbond breekt aan.
  Jezus schenkt het nieuwe,
  Zijn wet, Zijn Liefde legt Hij in ons hart.
  Hij onze God, wij zijn volk.
  Hij vergeeft onze misstappen.
  Geen straf meer maar vergeving voor wie zich tot Hem wenden.
  Heer Jezus, vreugde en smart houdt Gij mij vandaag voor,
  vreugde om het ontluiken van het Godsrijk,
  smart die U ontroert om het naderend kruis,
  het lijden waar Gij U ook zeer bewust van bent.
  Help mij Jezus in deze tijd innig met U verenigd te blijven, in Uw dienst,
  onder uw kruis, uw verwerping,
  maar tevens uw verheerlijking waarin Gij mij tot U wil trekken.
  Waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn.
  Als iemand Mij dient, zal de Vader hen eren.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Mijn overweging bij de liturgie van: Maandag in de 5de week van de veertigdagentijd

  Vandaag de keuze: de letter van de Wet of de Liefde van het hart.
  Jezus wordt door de Farizeeën voor de keuze geplaatst,
  een list om Hém te kunnen beschuldigen.
  Het gaat niet alleen om de beschuldiging van de schuldige vrouw,
  maar veeleer willen ze Jezus doden.
  Jezus laat zich niet van streek brengen,
  begint niet te redeneren en te betwisten.
  Hij laat alleen de Liefde en Barmhartigheid van de Vader in zijn hart spreken.
  Hij laat de stilte spreken, het eigen geweten, bezinning op zichzelf.
  “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.”
  Hier ‘mag’ Jezus de eerste steen gooien, maar in plaats van met stenen te gooien,
  doet Hij een poging om versteende harten te genezen.
  Jezus spreekt de taal van de Liefde, niet van de Wet!
  Jezus brengt het nieuwe, de barmhartigheid van de Vader.
  Hij keurt het kwaad niet goed! Zeker niet!
  Maar Hij schenkt een nieuwe kans:
  “Ga heen, en zondig van nu af niet meer.”
  Zo mijn hart openen voor Zijn Liefde, voor Zijn Licht
  dat alle hardheid en duisternis verdrijft,
  alle wrevel en veroordeling.
  Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart,
  maak mijn hart aan het Uwe gelijk?

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Mijn overweging bij de liturgie van: Dinsdag in de 5de week van de veertigdagentijd

  Niet klagen, maar ragen en bidden om kracht.
  Dit voert naar het leven,
  terwijl morren en zuren voert naar de dood.
  Morren is als slangenbeten die het gemoed vergiftigen.
  Opkijken naar het kruis en vandaaruit het leed en de last,
  dat wat tegenzit,
  vanuit Zijn genade dragen en aanvaarden,
  schenkt redding , bevrijding, een zekere verlichting
  die rust, vrede en vreugde van het hart brengt.
  Dat schenkt waar laven.
  Ook Jezus heeft onze last en leed op zich genomen,
  het in mijn plaats gedragen om mij met Hem mee te voeren naar het nieuwe Leven.
  Nu al mag ik hemels leven, geestelijk leven,
  gericht naar boven, opkijkend.
  Niet neerbuigend wat mij alleen maar op mijn eigen ego richt
  dat tot klagen en morren geneigd is.
  Hef uw hoofden omhoog, zie uw verlossing, uw redding is nabij,
  dankzij het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer.
  De Heer laat hen die doen wat Hem behaagd nooit alleen!
  Dus, kop op! en ik zal Hem mogen en kunnen zien!

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Mijn overweging bij de liturgie van: 25 maart, hoogfeest van Maria Boodschap
  Vrees niet! De H. Geest zal over u komen.
  Vrees niet JA te zeggen, het is God die u vraagt.
  Vrees niet, je totaal te geven aan zijn wil.
  Hij schenkt u de kracht en de genade.
  Ook dat ‘vrees niet’ Jezus, wilt Gij tot mij spreken:
  vrees niet in je totale zelfgave,
  zo volharden in het telkens opnieuw JA zeggen!
  Kom H. Geest, help mij meer op U te vertrouwen.
  Sterk mijn geloof, mijn hoop en mijn liefde.
  Sterk mij, meer los te komen uit mezelf
  om bereidwilliger op uw wenken en vragen in te gaan
  zonder strijd en tranen,
  maar uit liefde voor U en mijn naaste.
  Maria, ik dank u voor uw voorbeeld,
  uw ‘Fiat’ uw “Ja” ,
  “Zie de dienstmaagd des Heren mij geschiede naar Uw Woord”.
  Leer mij die eenvoud, nederigheid en zelfgave.
  Ja, ondanks alles!
  Is de Heer mij niet ‘alles’ waard?
  Vrees niet!
  Ge zult de vreugde en vrede van de Heer is eigen hart mogen ervaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Mijn overweging bij de liturgie van: Donderdag in de 5de week van de veertigdagentijd

  Gods Woord onderhouden!
  Er gehoorzaam aan zijn, het beluisteren en het ook doen;
  Doen in liefde!
  Dat schenkt leven, blijvend leven.
  Abraham heeft Gods Woord gehoord en er trouw aan gehoorzaamd,
  ondanks het offer, de beproeving,
  het schijnbaar onmogelijke naar menselijke overweging.
  Gods woorden zijn werkdadig.
  God doet wat Hij zegt: “Zo gezegd, zo gedaan.”
  Zo ook voor mij, Gods Woord in mij toelaten en het daadwerkelijk laten zijn.
  Gods Woord in mij doen leven, vlees en bloed doen worden,
  geen dode letter.
  Gods Woord is levend en schenkt ook leven over de dood heen!
  Kies dus het leven, kies voor Gods Woord.
  Het Woord dat Vlees is geworden en onder ons heeft geleefd,
  geleden heeft, gestorven en begraven,
  maar op de derde dag Verrezen
  tot onze Verlossing uit de dood.
  De dood die er gekomen is door de ongehoorzaamheid aan Gods Woord.
  Spreekt Heer Uw Woord en leven zal ik!

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Mijn overweging bij de liturgie van: Vrijdag in de 5de week van de veertigdagentijd

  Vervolging en miskenning, maar ook vertrouwen in God. Zowel Jeremia als Jezus.
  Ze doen goed, wat God van hen als zending verwacht,
  maar stoten op hardheid en onwil.
  Zijn met de dood bedreigd.
  Jeremia bidt tot de Heer, maar om vergelding van zijn belagers,
  Jezus daarentegen zal bidden om vergeving en barmhartigheid voor zijn beulen.
  Hier is het de liefde die overwind.
  De Joden blijven verhard in hun vooroordeel vanuit hun naleving van de letter van de Wet!
  De wet maakt hen blind.
  Wie zich door Jezus laat raken, komt tot het geloof,
  tot inzicht wie Jezus is!
  Zoon van God, gezondene van de Vader tot heil en redding van de mensheid.
  Jezus, raak ook mijn hart door Uw Woord.
  Open mijn ogen voor de tekenen die Gij ook nu nog verricht.
  Dan zal mijn mond uw log verkondigen.
  Dan zing ik voor U een loflied dat Gij mijn leven redt,
  mij in Uw trouw bewaard.
  Heer, in uw handen beveel ik mijn leven.
  Gij zijt bij mij als een machtig strijder.
  Gij overwind, ik vertrouw op U.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Mijn overweging bij de liturgie van: Zaterag in de 5de week van de veertigdagentijd

  Het goede dat Jezus doet,
  zijn weldaden worden door de overheid niet in dank aangenomen,
  maar beloond met doodsbedreiging om politieke redenen. Ze vrezen voor zichzelf.
  Jezus is er teveel!
  Ze verdragen zijn goedheid en weldaden niet.
  Zo wordt Jezus meer en meer in het nauw gedreven, naar de rand.
  Hij die komt om ons te bevrijden, in het midden te plaatsen.
  Zijn uur komt steeds naderbij.
  Het uur van de grootste weldaad,
  het offer van zijn leven
  om ons van de dood te redden.
  Jezus trok zich weer terug in de woestijn,
  zich opnieuw bezinnen, zoals in het begin van zijn zending.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Mijn overweging bij de liturgie van: Palmzondag

  Jezus, telkens met Palmzondag wil ik voor U het veulentje zijn.
  Maar laat mij dan ook zijn zoals dat veulen werkelijk was:
  zuivere gave tot Uw dienst.
  Schenk mij Uw genade en kracht
  om in alles U tot dienst te zijn waarheen Gij mij ook leidt.
  Als onschuldig Lam werd Gij ter slachting geleidt
  en Gij opende Uw mond niet ter zelfverdediging,
  enkel om Uw vader te verheerlijken.
  Ook ik wil deze komende dagen met U meegaan,
  U volgen op Uw lijdensweg,
  het kruis aanvaarden en met U dragen.
  Niet alleen, want ik weet dat Gij met mij meegaat
  doorheen het offer om mij ook te laten delen in Uw vreugde.
  Jezus, gisteren in het evangelie trok Gij U terug in de woestijn.
  Vandaag stelt Gij een vastberaden weloverwogen daad.
  Gij die altijd de lof en het eerbetoon van U afwendde,
  laat U nu openlijk eren en hulde brengen.
  Een triomfantelijke intocht in Jeruzalem.
  Gisteren in het evangelie vroeg men zicht af:
  “Wat dunkt u zou Hij niet naar het feest komen? “
  Ja, vandaag zet Gij de stap,
  voor U niet naar het feest,
  maar voor het afscheidt,
  Uw offer en lijden tegemoet in gehoorzaamheid aan Uw zending.
  Gij weet het!
  Nu laat Gij U door de mensen toejuichten,
  straks zullen ze U uitjouwen als een misdadiger en veroordeelde.
  Ook dat weet ge.
  Jezus, door Uw trouw en gehoorzaamheid,
  bekom voor mij de genade om met meer vaste moed
  en vastberadenheid U te volgen waarheen Gij ook gaat!
  U zo in alles mijn Koning en Heiland laten zijn.
  Hosanna, Gezegende in de Naam van Heer.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Mijn overweging bij de liturgie van: Maandag in de Goede week

  Hoe is de oprechtheid van mijn daden?
  Voor de schone schijn zoals Judas,
  gedreven door kwaad en zonde, hebzucht?
  Af vanuit een berouwvol, deemoedig hart,
  zoals Maria Magdalena, een verkwistende liefde,
  het beste voor Jezus! Gedreven door de liefde?
  Vandaag misschien eens goed om na te gaan:
  wat draag ik nog van beide personen in mezelf mee?
  Waar schuilen de duistere schaduwzijden van Judas,
  en waar die totale nederige gedrevenheid en toewijding van Maria Magdalena?
  Mijn eigen geknaktheid en zonde durven onder ogen zien
  en daarmee naar Jezus toegaan,
  neerknielen aan Zijn voeten.
  Me klein weten.
  Zo zal de Heer mijn hart genezen,
  het vullen met Zijn Licht en Verrijzeniskracht
  zodat ik vanuit Hem weer opsta, nieuw, levend.
  Jezus wacht op mij deze week in het sacrament van de biecht.
  Ik mag Hem alles afgeven, belijden.
  Hij zal het vastspijkeren op het kruis en teniet doen.
  Wat schande en veroordeling was,
  wordt door Jezus offer heerlijkheid en zegen.
  Ik neem u bij de hand en waak over u en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Mijn overweging bij de liturgie van: Dinsdag in de Goede week

  Jezus, 3 jaar vorming hebben Uw leerlingen achter de rug,
  en wat brengen ze er van terecht?
  De een zal U verraden, een ander U verloochenen,
  de rest laten U in de steek als het te warm onder hun voeten komt!
  Jezus, hoe eenzaam en verlaten moet Gij U niet geweten hebben, welk een harte-pijn!
  Het gaat er bij Uw leerlingen allemaal zo moeilijk in.
  Jezus, en ik? Wat breng ik er van terecht na al die tijd bij U,
  de tijd die ik met U in gebed en lezing mag doorbrengen?
  Wat heeft dat in mijn leven teweeggebracht?
  Laat ik mij voldoende gewillig door U vormen?
  De geest is wel gewillig, maar het vlees zwak.
  De goede wil is er, maar ook het menselijk opzicht,
  de vrees voor de anderen…
  “Gij hebt mij geroepen en gevormd van de moederschoot af.”

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Mijn overweging bij de liturgie van: Woensdag in de Goede week

  “In de morgen wekt Hij mij op om te luisteren
  zodat ik hoor wat een leerling hoort”.
  Dit is het wat ik mag doen tijdens het gebed.
  “God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet”.
  Ben ik werkelijk bereid in alles Zijn wil te volbrengen?
  In deze dagen dicht en innig bij Jezus blijven.
  Met Hem meegaan, mee-lijden en offeren
  zoals Jezus zich geheel en al aan de Vader schenkt
  als vlekkeloze gave die ons hart zuivert van boze werken en zonden.
  Waakzaam blijven, Jezus in en door niets te verkopen,
  te verraden of te verloochenen.
  Het vraagt van mij een voortdurende alertheid
  want aan alle kanten loert de Boze om mij te verleiden of ten val te brengen.
  Wie kiest voor Jezus krijgt de belager aan zijn deur.
  De duivel verdraagt het niet dat wij voor Jezus kiezen.
  Laten we vooral hierop vertrouwen:
  Jezus heeft het kwaad overwonnen,
  en mocht ik toch ten val komen of slippen, vooral niet blijven liggen
  maar opstaan en weer naar Jezus gaan.
  Hem mijn spijt en berouw uitspreken
  en van Hem de genade ontvangen het te beginnen.
  Nederig, in hernieuwde overgave en trouw.
  God de Heer zal mijn helpen, Hij mijn Verdediger staat naast mij.
  Zijn uur is nabij. Liefde sterker dan de dood!

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Mijn overweging bij de liturgie van: Witte Donderdag

  Hij gaf hun een bewijs van zijn Liefde tot het uiterste toe.
  Zijn uur is nabij…
  Vurig heb Ik verlangt…
  Jezus, nu breken er werkelijk Goddelijke uren aan,
  uren van onbegrijpelijke liefde om stil van te worden.
  Gij weet dat Gij deze wereld nu gaat verlaten
  en dit dan nog op de meest gruwelijke wijze.
  Uw liefde gaat vooral uit naar ons, niet naar Uzelf.
  Gij wilt ons niet alleen achter laten,
  Gij wilt bij ons blijven.
  Hoe mooi toch van U!
  Welk een bewijs van Liefde en trouw!
  Dank U Jezus voor de Eucharistie,
  waar wij telkens weer één kunnen worden met U.
  Dank U Jezus voor het sacrament van het priesterschap
  waar Gij aan uw priesters de macht schenkt
  U telkens weer tegenwoordig te brengen in het H. Sacrament.
  Dank U voor het Sacrament van de biecht
  waar Gij aan uw priesters de macht schenkt
  ons in Uw Naam van zonden vrij te spreken
  en ons weer met God te verzoenen.
  jezus, hoe vurig en tevens nederig is toch Uw liefde.
  Ook schenkt Gij ons vandaag het teken van nederige dienstbaarheid
  in alle eenvoud.
  Gij God, die neerknielt en ons mensen, Uw schepselen de voeten wast!
  Jezus, leer mij toch meer beminnen, meer dienen
  en mezelf aan de kant te zetten.
  Leer me meer dankbaar zijn.
  Jezus, ik weet me toch zo klein en beschaamd.
  Maar ook weet ik dat ik in Uw Liefde geborgen ben.
  Dank U wel!

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Mijn overweging bij de liturgie van: Goede Vrijdag

  Heer Jezus,
  vandaag speelt zich het spel van licht en duister,
  van vrijheid en onvrijheid.
  Zij die menen vrij met U te kunnen handelen
  zijn juist in de macht van de duisternis en de onvrijheid.
  Gij de schijnbaar onvrije zijt juist vrij!
  Ook al zijt Gij geboeid en overgeleverd aan de willekeur van mensen,
  toch zijt Gij totaal vrij en in overgave aan uw Vader.
  Gij wilt U voor mij vernederen, offeren!
  Vandaag op het kruis geeft Gij ons De Geest,
  opent Gij voor mij Uw Hart, bron van Barmhartigheid,
  gave van liefde, poort naar het eeuwige heil, de totale Verlossing.

  Vandaag begint dan ook de NOVEEN
  VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

  De beschuldiging tegen U Jezus, is een spel van macht en machtsmisbruik.
  De éne machtspartij geeft zich niet voor de andere,
  ten koste van U, De Onschuldige.
  Jezus, Gij bewaard Uw rust, terwijl het rondom Hem steeds onrustiger wordt.
  Allen tegen één!
  Wil Pilatus toch tegen de opinie van allen ingaan ten gunste U
  – in wie hij geen schuld vindt, –
  wordt hijzelf als schuldige aangeduid omdat hij,
  – als verantwoordelijke voor de rust en de vrede, –
  deze niet zou beschermd hebben,
  want U Jezus, – de rust zelf – zaait onrust tussen het volk!
  Nu voelt Pilatus zichzelf aangevochten
  en stuurt hij U door in de handen van zijn vijand Herodes,
  om zo zelf zijn handen vrij van schuld te houden.

  Jezus, Gij zijt overgeleverd aan de willekeur van mensen,
  ze leggen hun hand op U en spelen met U hun spel.
  Maar doorheen hun oneerlijkheid,
  brengen ze Uw eerlijkheid, Uw verheerlijking aan het licht.
  Doorheen hun duistere opzet, schittert Uw licht.
  Hier is over duidelijk God aan het werk,
  hier worden de Schriften vervuld, Uw zending voltooid.

  Jezus, denk aan mij als Gij in Uw Koninkrijk gekomen zijt?
  Jezus, ik vertrouw op Uw Barmhartigheid.
  Ik loof en dank U
  omdat Gij door het kruis, teken van liefde
  mij hebt verlost en gered!
  Het kruis, een anker waaraan ik mij mag vastgrijpen.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Mijn overweging bij de liturgie van: Stille Zaterdag

  Luisteren naar de stilte!
  Na het rumoer, het gedrum en geschreeuw gisteren
  bij de terechtstelling van Jezus,
  nu de stilte van de sabbatsrust.
  Na Jezus gisterenavond in der haast, doch sereen begraven te hebben,
  nu het stil wakend, biddend wachten.
  Het nu niets kunnen doen naar buiten toe.
  De apostelen teruggetrokken in het cenakel.
  Verslagen, angstig, bang, ontredderd, wat nu met ons?
  Gesloten vensters en deuren.
  Petrus, één en al smart om zijn verloochening,
  die blik van Jezus gaat nog dwars door hem,
  doorboorde zijn hart van smart.
  Ook kijken naar Maria,
  smart vol maar gelovend: Fiat!
  Overgave en vast vertrouwen.
  Nu is ze Moeder geworden voor velen.
  Nu is ze de apostelen nabij.
  Haar aanwezigheid is hun een steun.
  Ze troost en sterkt Petrus doorheen haar eigen verdriet.
  Ze geloofd, dit is niet het einde.
  Het is als het ware dat ze weet
  dat Jezus nu in het dodenrijk levend aan het werk is.
  Jezus is nu neergedaald ter helle
  om de geboeiden in de dood te bevrijden, te verlossen.
  Hij neemt hen bij de hand: kom! Ontwaakt! Sta op!
  Daar is het nu niet meer stil,
  maar begint al de Paasvreugde los te komen.
  Zij zijn de eerste verlosten!
  Dank U Jezus, voor uw lijden, totaal kapot geslagen en verscheurt,
  dat alles om mijn zonden.
  Overgeleverd in handen van mensen.
  Nu is alles voorbij.
  Nu zijt Gij verheerlijkt, levend.
  In dat Leven wil Gij ons nu laten delen.
  Groeien van innige smart, schuldgevoel en leed
  naar dankbare vrede, vreugde en geluk
  Van de dood naar Het Leven.

  BeantwoordenVerwijderen