zondag, 11 januari 2015Uit het evangelie volgens Marcus
1, 9-11

 

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt,
naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.
Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam,
zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif
op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel:
‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’

1 opmerking:

 1. Jezus erkennen als de Messias zoals de Vader het openbaarde:
  “Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in U heb Ik behagen.
  Luister naar Hem, mijn leraar, Verlosser en Heiland.
  Het is de H. Geest die kracht geeft, licht en liefde, daarvan leven.
  Een geestelijk leven leiden, in al wat ik doe en niet doe.
  Mij laten stuwen door de Geest die ik ontving bij mijn doopsel.
  De Geest leeft in mij, aan mij dan ook zoals Jezus al weldoend rond gaan,
  de Geest uitdragend, als een gedoopte, een kind van God.
  Ingelijfd in het leven van Vader, Zoon en Geest.
  Aan mij te leven naar het voorbeeld van Jezus, geleidt door de Geest,
  zachtmoedig, vol liefde.
  Leven naar het welbehagen van God.
  Leven zoals God het wilt. Gegeven in liefde.
  Luisteren naar het woord van zijn Zoon,
  een veilige gids doorheen dit leven op weg naar mijn eeuwige thuiskomst.
  Ik maak u voor de mensen tot een teken van mijn verbond
  en tot een licht voor de volken, dan heb ik in u mijn welbehagen.

  BeantwoordenVerwijderen