dinsdag, 6 januari 2015Uit de eerste brief van Paulus aan de Efeziers
3, 16-19


Moge God vanuit zijn rijke luister uw innerlijke
wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart,
en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte,
de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde
van Christus kennen die alle kennis te boven gaat,
opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

2 opmerkingen:

 1. Laten wij elkaar liefhebben, want God is liefde.
  Christus is onder ons gekomen, de verschijning van de liefde.
  God in zijn diepste zijn is niets anders dan liefde.
  Liefde is gegevenheid.
  De liefde van God is ons geopenbaard, God geeft!
  God geeft zichzelf in zijn Zoon.
  Jezus heeft zijn leven voor ons, om onze zonden uit te wissen.
  Jezus schenkt ons ook zijn leer om zo de liefde van zijn Vader aan ons te leren kennen.
  Jezus geeft in overvloed om ons te verzadigen.
  Een wonder van liefde, beeld van de Eucharistie, waar God de stralende zon van ons leven is.
  God is liefde. Vanuit het licht van uw liefde Jezus, laat Gij mij zien hoe groot mijn eigenliefde is.
  Liefde is geven, maar ook ontvangen , open en dankbaar aanvaarden wat de Heer mij schenkt.
  Mogen delen in Zijn zelfgave en kruismysterie. Ook dat is mij laten delen in Zijn Liefde.
  Heer, leer mij Uw liefde kennen en aanvaarden?
  Leer mij de eenvoud, het arm van Geest zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Als iedereen zijn eigen lijden op zich zou nemen.
  Zou er Liefde over blijven.
  Jezus heeft voor ons het lijden op zich genomen,
  opdat wij kunnen leven in Liefde.
  Als wij Jezus voorbeeld volgen en ons lijden op ons nemen,
  dan kunnen we de ander laten leven in licht en Liefde.
  Daardoor en daarin kunnen wij leven in Liefde.
  En zal ons moed en kracht gegeven worden om dit kruis te dragen,
  en te verdragen. Via het juk van Jezus.
  Jezus voorbeeld volgend, is Gods wegen bewandelen.
  Als we dit licht volgen, dan ervaren we genade en Gods heilige geest in ons.
  Het goede is gezegend.

  En de hemel zal op aarde zijn. Niet buiten ons, maar in ons. In ons hart.
  In verbondenheid met Gods hart.

  Amen

  BeantwoordenVerwijderen